9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 89 MEB

9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 89 9. sınıf İngilizce ders kitabı MEB  yayınları kitabının İngilizce soru, metin İngilizce cümlelerinin Türkçe çevirilerini yaptık. Teen Wise 9. sınıf İngilizce Ders kitabı İngilizce metinlerin ve soruların bölüm bölüm çevirilerini yazdık. 7. ünite Sayfa 89 Türkçe çevirisini kısaca yazdık.

9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 89

SAYFA 89 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

7 A ARTISTRY BEHIND THE WONDERS

4 Read the stories to put the events in the correct order.

Remember Me An Exotic Present
___ Artemisia wanted people to remember the king.
___ The king’s men fnished the beautiful gardens.
___ Earthquakes destroyed the tomb.
___ The king planned to build green terraces.
___ The great king died.
___ The queen missed her homeland.
___ People started to use the word “mausoleum” .
___ People could see a mountain with exotic fowers.
___ The workers started the building.
___ The king wanted to make his wife happy.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

7 İYİLEYİCİLERİN ARKASINDA BİR SANATÇI

4 Olayları doğru sıraya koymak için hikayeleri okuyun.

Beni Egzotik Bir Hediye Hatırla
___ Artemisia insanların kralı hatırlamasını istedi.
 ___ Kralın adamları güzel bahçeleri bitirdi.
___ Depremler mezarı yok etti.
 ___ Kral yeşil teraslar inşa etmeyi planladı.
___ Büyük kral öldü.
 ___ Kraliçe vatanını özledi.
___ İnsanlar “türbe” kelimesini kullanmaya başladı.
 ___ İnsanlar egzotik fowers ile bir dağ görebiliyordu.
___ İşçiler binaya başladı.
 ___ Kral karısını mutlu etmek istedi.


5 Read again and answer the questions.

1. Why did Artemisia decide to build a tomb for her husband?
a) to make him happy b) to make him memorable
2. What does ‘they’ in line 3 in the first story refer to?
a) the craftsmen b) the king and the queen
3. How long did it take to build the tomb?
a) 3 years b) 2 years
4. What did the queen want to see so much?
a) the green hill b) her hometown can’t take eyes off
5. Why couldn’t the people take their eyes off the gardens?
a) Because they were breathtaking. b) Because they were legendary.
6. What does ‘them’ in line 7 in the second story refer to?
a) the gardens b) the people
7. What is the main idea behind these stories?
a) how to build a wonder b) different ways to show love

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

5 Tekrar okuyun ve soruları cevaplayın.

1. Artemisia neden kocası için bir mezar inşa etmeye karar verdi?
a) onu mutlu etmek için b) onu unutulmaz yapmak için
2. İlk hikayedeki 3. satırdaki ‘onlar’ ne ifade ediyor?
a) ustalar b) kral ve kraliçe
3. Türbenin inşası ne kadar sürdü?
a) 3 yıl b) 2 yıl
4. Kraliçe ne görmek istiyordu?
a) yeşil tepe b) memleketi gözlerini kaldıramaz
5. İnsanlar neden gözlerini bahçeden alamadılar?
a) Çünkü nefes kesici. b) Çünkü onlar efsaneydi.
6. İkinci hikâyenin 7. satırındaki “onlar” ne anlama geliyor?
a) bahçeler b) insanlar
7. Bu hikayelerin arkasındaki ana fikir nedir?
a) merak nasıl yapılır b) aşkı göstermenin farklı yolları


An Exotic Present
1 The Hanging Gardens of Babylon were a gift to a queen from her husband, King Nebuchadnezzer II. There were exotic flowers and plants on the climbing terraces. When pretty Amyitis married the king, she started to miss her beautiful green homeland. So, the king ordered his men to build a mountain for her in Babylon. They worked between 605 BC – 562 BC to construct the gardens.

5 Because it didn’t rain much on this land, the engineers used the water from the nearby Euphrates River. After they fnished, the gardens looked like a large green mountain. They were so beautiful that the people couldn’t take their eyes off them. However, the Hanging Gardens were the only legendary ancient wonder because historians couldn’t agree on their location.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Egzotik Bir Hediye
1 Babil’in Asma Bahçeleri, kocası Kral II. Nebukadnetszer’den bir kraliçeye armağan etti. Tırmanma teraslarında egzotik çiçekler ve bitkiler vardı. Güzel Amyitis kralla evlendiğinde, güzel yeşil vatanını özlemeye başladı. Kral, adamlarına Babil’de bir dağ inşa etmelerini emretti. Bahçeleri inşa etmek için MÖ 605 – MÖ 562 arasında çalıştılar.

5 Bu arazide fazla yağmur yağmadığı için mühendisler yakındaki Fırat Nehri’nden suyu kullandılar. Bitirdikten sonra bahçeler büyük bir yeşil dağ gibi görünüyordu. O kadar güzellerdi ki, insanlar gözlerini onlardan alamıyordu. Ancak, Asma Bahçeleri tek efsanevi antik harikaydı çünkü tarihçiler konumlarında anlaşamadılar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.