9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 92, 93, 94, 95 MEB

9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 92, 93, 94, 95 9. sınıf İngilizce ders kitabı MEB  yayınları kitabının İngilizce soru, metin İngilizce cümlelerinin Türkçe çevirilerini yaptık. Teen Wise 9. sınıf İngilizce Ders kitabı İngilizce metinlerin ve soruların bölüm bölüm çevirilerini yazdık. 7. ünite Sayfa 92, 93, 94, 95 Türkçe çevirisini kısaca yazdık.

9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 92, 93, 94, 95

SAYFA 92 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

2 Match the pictures with the statements
1. I was in Mexico last year and visited the ancient pyramid.
2. We walked along the wall, so we had a tiring day.
3. First, we took a steam train to the top and then, walked to the great statue.
4. We climbed up the hill. It was great to see the city in clouds.
5. The white marble tomb was amazing with pools and beautiful gardens.
6. We imagined the gladiator fghts when we visited the amphitheatre.
7. I was impressed by the pink colour of the Rose City

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

2 Resimleri ifadelerle eşleştirin
1. Geçen yıl Meksika’daydım ve antik piramidi ziyaret ettim.
2. Duvar boyunca yürüdük, yorucu bir gün geçirdik.
3. Önce tepeye bir buharlı tren attık ve sonra büyük heykele yürüdük.
4. Tepeye tırmandık. Şehri bulutlarda görmek harikaydı.
5. Beyaz mermer mezar havuzları ve güzel bahçeleri ile şaşırtıcıydı.
6. Amfitiyatro ziyaret ettiğimizde gladyatör korkularını hayal ettik.
7. Gül Şehrinin pembe renginden çok etkilendim


SAYFA 93 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

4. Listen to the interviews again. Choose the correct answers.
1. Which wonder was in the old list?
a) The Great Wall of China b) The Temple of Artemis
2. Which one was a city in Jordan?
a) Petra b) Taj Mahal
3. What is the colour of the stone in Petra?
a) rose-red b) white
4. When did they rediscover Machu Picchu?
a) in 1811 b) 1911
5. How many times did Speaker 3 go to Machu Picchu?
a) several times b) seven times

5. a. Work in pairs. Prepare an interview about the Colosseum
Student A : You are the interviewer. Prepare fve questions using the prompts below.

Student B : You are the interviewee. Make full sentences using the prompts. Then, match them with your partner’s questions.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

4. Röportajları tekrar dinleyin. Doğru yanıtları seçin.
1. Eski listede hangi harikaydı?
a) Çin Seddi b) Artemis Tapınağı
2. Ürdün’de hangisi şehirdi?
a) Petra b) Tac Mahal
3. Petra’da taşın rengi nedir?
a) gül kırmızısı b) beyaz
4. Machu Picchu’yu ne zaman yeniden keşfettiler?
a) 1811’de b) 1911
5. Konuşmacı 3 Machu Picchu’ya kaç kez gitti?
a) birkaç kez b) yedi kez

5. a. Çiftler halinde çalışın. Kolezyum hakkında bir röportaj hazırlayın
Öğrenci A: Görüşmeci sizsiniz. Aşağıdaki talimatları kullanarak beş soru hazırlayın.

Öğrenci B: Röportaj yapan sizsiniz. Komut istemlerini kullanarak tam cümleler oluşturun. Ardından, eşinizin sorularıyla eşleştirin.


SAYFA 94 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

1. Read the statements about the Great Wall of China. Guess and tick (3) the correct ones

1. The workers used rice four to put the stones together.
2. You can see the Great Wall from the space.
3. They built the walls on the dead bodies of the workers.
4. The wall is longer than the Equator.
5. People used the stones of the Great Wall to build their houses.

2. Look at the photos. In your opinion, what are the best and worst things about visiting the Great Wall of China in winter and summer? Use the words in the box or your own ideas.

1. Enjoy the view and the history
2. Rest at a tea house
3. Get ready for the trip
4. Learn the history
5. Choose the perfect time

TRAVEL FAR ENOUGH…
A ____I went to Beijing four years ago, but couldn’t visit the Great Wall. I always wanted to see it but our tour guide didn’t take us there because it was winter. Luckily, I visited the Great Wall of China as part of my Asia tour last June.

B ____ I booked a private tour and had a wonderful experience because the tour guide was nice and friendly. He also spoke English well. He picked me up from the hotel at 6 a.m. as I wanted to avoid the tourist traffc. It took us two hours to get to Mutianyu. I was surprised to feel the fresh air after the pollution and the crowds of
Beijing.

C ___There were different ways to get to the Wall. I preferred the cable car and bought a ticket for it. When I got to the top, I was amazed to see the great view of the

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

1. Çin Seddi ile ilgili açıklamaları okuyun. Tahmin edin ve doğru olanları işaretleyin (3)

1. İşçiler taşları birleştirmek için dört pirinç kullandılar.
2. Uzaydan Büyük Duvar’ı görebilirsiniz.
3. Duvarları işçilerin ölü bedenleri üzerine inşa ettiler.
4. Duvar Ekvatordan daha uzundur.
5. İnsanlar evlerini inşa etmek için Çin Seddi taşlarını kullandılar.

2. Fotoğraflara bakın. Sizce kış ve yaz aylarında Çin Seddi’ni ziyaret etmenin en iyi ve en kötü şeyleri nelerdir? Kutudaki kelimeleri veya kendi fikirlerinizi kullanın.

1. manzaranın ve tarihin tadını çıkarın
2. Bir çay evinde dinlenin
3. Seyahat için hazırlanın
4. Geçmişi öğrenin
5. mükemmel zaman Seçin

YETERİNCE YETERLİ SEYAHAT …
Bir ____ dört yıl önce Pekin’e gittim, ancak Çin Seddi’ni ziyaret edemedim. Her zaman görmek istedim ama kış aylarında tur rehberimiz bizi oraya götürmedi. Neyse ki, geçen Haziran’daki Asya turumun bir parçası olarak Çin Seddi’ni ziyaret ettim.

B ____ Ben özel bir tur rezervasyonu ve Tur Rehberi güzel ve dostça çünkü harika bir deneyim oldu. Ayrıca iyi İngilizce konuşuyordu. Turist traffc önlemek istediğim gibi beni 06:00 de otelden aldı. Mutianyu’ya ulaşmak iki saatimizi aldı. Kirlilikten sonra temiz havayı hissetmekten şaşırdım ve
Beijing.

C ___ Duvara ulaşmanın farklı yolları vardı. Teleferiği tercih ettim ve bunun için bir bilet aldım. Zirveye çıktığımda, muhteşem manzarayı görmek beni şaşırttı.


SAYFA 95 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

4. Read the blog again. Fill in the blanks to ask and answer the questions about it

1. Why couldn’t Martin visit the Great Wall 4 years ago?

2. When ____________________________________________?
Last June.
3. How was Beijing different from Mutianyu?
_________________________________________________ .
4. _________________________________________________?
He took photos and enjoyed the view.
5. _________________________________________________?
To protect their country.
6. Why do the people call it the ‘longest cemetery’?
_________________________________________________
7. How _____________________________________________?
He felt dead tired but happy

5. Work in pairs. Match the highlighted words in the blog with their closest meanings

1. _____________ : arrived at a place
2. _____________ : had something by paying money
3. _____________ : made a reservation
4. _____________ : kept themselves safe from others
5. _____________ : went somewhere to collect somebody in a car
6. _____________ : liked something better

forests, valley and the river. We went right because the staircases were more diffcult to climb on the left. It was summer time and I could take the photos of flowers and trees in various colours from the top. The watchtowers themselves were quite impressive. I listened to my guide carefully, and when I looked out of the watchtower windows, I could imagine the history.

D___ I read on the history of the Great Wall before I visited there and it made my journey more meaningful. The Chinese protected their country from enemy attacks with this wall. People call it ‘the longest cemetery’ because a lot of workers died during the construction. At the end of the day, I was dead tired, but I enjoyed every minute of my trip. Put the Great Wall on your list of places to visit!

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

4. Blogu tekrar okuyun. Bu konudaki soruları sormak ve cevaplamak için boşlukları doldurun

1. Martin neden 4 yıl önce Çin Seddi’ni ziyaret edemedi?

2. Ne zaman ____________________________________________?
Geçen haziran.
3. Pekin, Mutianyu’dan nasıl farklıydı?
_________________________________________________.
4. _________________________________________________?
Fotoğraf çekti ve manzaranın tadını çıkardı.
5. _________________________________________________?
Ülkelerini korumak için.
6. Neden insanlar buna ‘en uzun mezarlık’ diyorlar?
_________________________________________________
7. Nasıl _____________________________________________?
Ölü yorgun ama mutlu hissetti

5. Çiftler halinde çalışın. Blogdaki vurgulanan kelimeleri en yakın anlamlarıyla eşleştirin

1. _____________: bir yere geldi
2. _____________: para ödeyerek bir şey vardı
3. _____________: rezervasyon yaptırdı
4. _____________: kendilerini başkalarından güvende tuttu
5. _____________: arabada birini toplamak için bir yere gitti
6. _____________: daha iyi bir şey sevdim

ormanlar, vadi ve nehir. Sağa doğru gittik, çünkü merdivenler sola tırmanmak için daha zor. Yaz ayıydı ve çiçeklerin ve ağaçların fotoğraflarını üstten çeşitli renklerde alabilirim. Gözetleme kulelerinin kendileri oldukça etkileyiciydi. Rehberimi dikkatle dinledim ve gözetleme kulesi pencerelerinden dışarı baktığımda tarihi hayal edebiliyordum.

D___ Oraya gitmeden önce Çin Seddi’nin tarihini okudum ve yolculuğumu daha anlamlı hale getirdim. Çinliler bu duvarla ülkelerini düşman saldırılarına karşı korudular. İnsanlar buna ‘en uzun mezarlık’ diyor çünkü inşaat sırasında çok sayıda işçi öldü. Günün sonunda, çok yorgundum ama gezimin her dakikasından çok keyif aldım. Çin Seddi’ni gezilecek yerler listenize ekleyin!

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.