7. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı Cevaplar

Rönesans öncesi bilim, kültür ve sanat anlayışlarının karşısına Rönesans sonrası değişimleri yazınız.

, , No Comment

Rönesans öncesi bilim, kültür ve sanat anlayışlarının karşısına Rönesans sonrası değişimleri yazınız. sorusunun cevabını kısaca yazdık. Rönesans bir çok değişime neden olmuştur. Sosyal Bilgiler ktiabı sayfa 69 cevaplar.

Read Post →

Rönesans Dönemi’nde yaşamış olan diğer sanatçı, yazar ve bilim insanlarını araştırınız ve hakkında edindiğiniz bilgileri defterinize yazınız.

, , No Comment

Rönesans Dönemi’nde yaşamış olan diğer sanatçı, yazar ve bilim insanlarını araştırınız ve hakkında edindiğiniz bilgileri defterinize yazınız. XIV. yüzyıl ortasında İtalya’da başlayıp XV ve XVI. yüzyıllarda Batı Avrupa ülkelerine yayılan, edebiyat, sanat ve bilim alanındaki…

Read Post →

Avrupa’nın bilimsel çalışmalarda, Müslüman bilim insanlarını örnek almasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Tartışınız.

, , No Comment

Avrupa’nın bilimsel çalışmalarda, Müslüman bilim insanlarını örnek almasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Tartışınız. sorusunun cevabını kısaca yazdık. Avrupalılar bilimsel çalışmalarında Müslüman bilim insanlarını örnek almışlardır. Bu udumu şöyle değerlendirmesini şöyle yapabiliriz.

Read Post →

Aşağıdaki tabloda ilgili alanlara coğrafi keşiflerin neden ve sonuçlarını yazınız.

, , No Comment

Aşağıdaki tabloda ilgili alanlara coğrafi keşiflerin neden ve sonuçlarını yazınız. sorusunun cevabını kısaca yazdık. Coğrafi Keşiflerin nedenlerini ve bu nedenlerle coğrafi keşiflerden dolayı olan sonuçları tabloda ilgili alanlara ayzdık.

Read Post →

Coğrafi keşifler sonucu yeni keşfedilen yerlerdeki insanların hayatında ne gibi değişiklikler olmuştur? Açıklayınız.

, , No Comment

Coğrafi keşifler sonucu yeni keşfedilen yerlerdeki insanların hayatında ne gibi değişiklikler olmuştur? Açıklayınız. sorusunun cevabını kısaca yazdık. Coğrafi keşifler keşif yapan ülkelere zenginlik katarken keşfedilen yerlerdeki insanların hayatlarına daha çok olumsuz etkiler yaptı. Coğrafi keşif…

Read Post →

Minyatürleri inceleyiniz. Soruların cevaplarını boş bırakılan yerlere yazınız

, , No Comment

Minyatürleri inceleyiniz. Soruların cevaplarını boş bırakılan yerlere yazınız. sorusunun cevabını kısaca yazdık. Kitabımızın sayfa 61’de yer alan Etkinlik zamanı sorularının cevaplarını kısaca yazdı. Sayfa 61’de verilen minyatürlere göre aşağıdaki soruları cevapladık..

Read Post →

Mora, Trabzon, Arnavutluk, Bosna, Bağdat, Tebriz, Kırım, Eflak, Selanik, Sofya, Kıbrıs ve Sinop Osmanlı Devleti’nin fethettiği yerlerden bazılarıdır. Bu yerlerden birini seçiniz ve hakkında araştırma yapınız. Edindiğiniz bilgilerden yararlanarak şemayı doldurunuz.

, , No Comment

Mora, Trabzon, Arnavutluk, Bosna, Bağdat, Tebriz, Kırım, Eflak, Selanik, Sofya, Kıbrıs ve Sinop Osmanlı Devleti’nin fethettiği yerlerden bazılarıdır. Bu yerlerden birini seçiniz ve hakkında araştırma yapınız. Edindiğiniz bilgilerden yararlanarak şemayı doldurunuz.

Read Post →

Minyatürden hareketle Rodos Kuşatması’nda Osmanlı ordusu hangi zorluklarla karşılaşmıştır?

, , No Comment

Minyatürden hareketle Rodos Kuşatması’nda Osmanlı ordusu hangi zorluklarla karşılaşmıştır? sorusunun cevabını kısaca yazdık.  Rodos adası bir kaç kez kuşatılmış ama başarılı olunamamıştır. Rodos kuşatıldığında Osmanlı ordusunun karşılaştığı zorluklar şunlardır;

Read Post →