Değerlerin Oluşumunda Örf Ve Adetlerin Nasıl Bir Etkisi Vardır?

, , 1 Comment

Bu yazıda “Değerlerin Oluşumunda Örf Ve Adetlerin Nasıl Bir Etkisi Vardır?” konusunu kısaca yazdık. Örf ve adetler değerlerin oluşmasına etkisi şudur;

Değerlerin Oluşumunda Örf Ve Adetlerin Nasıl Bir Etkisi Vardır?

Örf ve âdetler bir toplumun duygu, düşünce, tutum ve davranışlarını belirleyen yazısız kural ve uygulamalardır.

Örf ve adetler yıllardan beri süre gelen toplum tarafından kabul edilmiş doğru, beğenilen ve toplum tarafından kabul gören davranış ve tutumlardır.,

Örf ve adetlerin değerlerin oluşmasını ve kalıcı olmasına etkisi vardır.

İLAVE BİLGİ NOTU

Değer Nedir?

Değer, bir milletin sahip olduğu sosyal, kültürel, ekonomik, bilimsel alanlardaki maddi ve manevi ögelerin bütününü ifade eder

Örnekler

Maddi değerler topluma ait binalar, giysiler, araç-gereçler bu tür değerlere örnektir. Manevi değerler ise bir toplumun gelenek, örf, adet ve inançları; duygu, düşünce ve davranışlarıdır.

  • Süleymaniye Cami maddi ve manevi bir değerdir.
  • Bayramlarda el öpmek manevi bir değerdir
  • Efe elbisesi maddi bir değerdir.
  • Kız isteme manevi bir değerdir

9. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Cevapları

 

One Response

Leave a Reply