Nakşi Ve Nakşibendi Kavramları Sizlere Neler Çağrıştırmaktadır? Nakşibendilik Hakkında Neler Biliyorsunuz?

Nakşi Ve Nakşibendi Kavramları Sizlere Neler Çağrıştırmaktadır? Nakşibendilik Hakkında Neler Biliyorsunuz?

Nakşi Ve Nakşibendi Kavramları Sizlere Neler Çağrıştırmaktadır? Nakşibendilik Hakkında Neler Biliyorsunuz? 7.sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders kitabı ödev sorusunun cevabını okuyabilirsiniz.

Nakşi Ve Nakşibendi Kavramları Sizlere Neler Çağrıştırmaktadır? Nakşibendilik Hakkında Neler Biliyorsunuz?

“Nakşi Ve Nakşibendi Kavramları Sizlere Neler Çağrıştırmaktadır? Nakşibendilik Hakkında Neler Biliyorsunuz?” sorusunun cevabını kısaca maddeler halinde yazdık.

  • Nakşibendilik, Muhammed Bahauddin Nakşibend’in (öl. 1389) görüş ve düşüncelerine dayanan tasavvufi bir yoldur.
  • “Nakış yapan” anlamına gelen Nakşibend, Nakşibendi mürşidlerinin, kalbi dünyadan âhirete bağladığı düşünüldüğü için bu adı almıştır. Nakşibendi Tarîkat’ında genelde sessiz zikir uygulanır. ( 1 )
  • Allah’ı çok zikretmek, dinin emir ve yasaklarına titizlikle uymak, dünya malına karşı hırslı olmamak, bütün canlılara iyilik etmek, hayır işlerine yönelmek Nakşibendilikte en çok tavsiye edilen davranışlardandır.
  • Nakşibendilik’te insan günlük işlerinin ve sorumluluklarının yapmalı, ama Allah’a karşı sorumluluğunu asla ihmal etmemeli ve Allah’ı çokça zikretmeli ( 2 )

Kalbe Allah zikrini hiç çıkmayacak şekilde nakış gibi işledikleri ve ondan hiç kopmadıkları için, gizli zikir sahiplerine Nakşibendî denmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.