6. Sınıf Fen Bilimleri Kitabı Sayfa 218, 219 Neler Öğrendik Cevaplar

B yazıda “6. Sınıf Fen Bilimleri Kitabı Sayfa 218, 219 Neler Öğrendik Cevaplar” konusunu yazdık. MEB yayınları 6. Sınıf Fen Bilimleri ders kitabı sayfa 218, 219’dae yer alan bul bakalım bölümünün sorularının cevaplarını kısaca yazdık.

6. Sınıf Fen Bilimleri Kitabı Sayfa 218, 219 Neler Öğrendik Cevaplar

SAYFA 218 CEVAPLAR

1) Elektriksel direnç nedir? Elektriksel direncin bağlı olduğu faktörler nelerdir?

Maddelerin elektrik enerjisinin iletilmesine gösterdiği zorluk elektriksel direnç denir.

Elektriksel direncin bağlı olduğu faktörler; iletkenin cinsi, iletkenin kalınlığı, iletkenin uzunluğu

2) Ampul parlaklığı ile elektriksel direnç arasındaki ilişkiyi açıklayınız.

Elektriksel direnç ve ampul parlaklığı arasında ters orantı ilişkisi vardır.

Elektriksel direnç küçüldükçe ampulün parlaklığı artar, elektriksel direnç büyüdükçe ampulün parlaklığı azalır.

3) Ampulün içindeki telin direncinin özelliği nedir?

Telin özelliği çok büyük dirence sahip olmasıdır. Telden geçen elektrik enerjisi zorlanır. Ve tel kızararak ışık verir.

4) Elektrikle uğraşan kişiler, çalışırken ne gibi önlemler almalıdır?

  • Elektrikle çalışırken, sigortalar indirilmeli.
  • Elektrik ile çalışırken yalıtkan eldivenler giyilmeli
  • Elektrikli cihaz arızalarına sadece görevliler müdahale etmeli

SAYFA 219 CEVAPLAR

5) I. Dik kesit alanı aynı, boyu daha uzun olan bakır bir çubuk kullanmak
II. Devredeki pilin yanına bir pil daha bağlamak

III. Boyu aynı, dik kesit alanı daha büyük bakır çubuk kullanmak

Yandaki elektrik devresinde test uçları arasına bakır çubuk konulduğunda ampul ışık vermektedir. Ampulün parlaklığını arttırmak için yukarıdakilerden hangileri yapılabilir?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III CEVAP
D) I, II ve III

6) Aşağıda aynı maddeden yapılmış iletken tellerin uzunlukları ve dik kesit alanları verilmiştir. Buna göre iletken tellerle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız

A. Uzunluk 1 m, dik kesit alanı 20 mm2
B. Uzunluk 2 m, dik kesit alanı 20 mm2
C. Uzunluk 2 m, dik kesit alanı 10 mm2
D. Uzunluk 1 m, dik kesit alanı 10 mm2

a) Hangi telin direnci en büyüktür? (D)

b) Hangi telin direnci en küçüktür? (A)

c) A ve B iletken tellerin dirençleri arasındaki büyüklük ilişkisini karşılaştınız. (A telinin direnci daha küçüktür.)

d) C ve D iletken tellerin dirençleri arasındaki büyüklük ilişkisini karşılaştınız. (C telinin direnci daha küçüktür.)

e) Hangi telin kullanılması elektrikli ısıtıcılar için en uygun olur? (A)

f) Basit bir elektrik devresinde hangi iletken tel kullanılırsa ampul parlaklığı en fazla olur? (A)

g) İletkenin direncinin iletkenin uzunluğuna bağlı olup olmadığını araştırmak için basit bir elektrik devresinde verilen tellerden hangi ikisi kullanılmalıdır? (A-B)

h) İletkenin direncinin iletkenin dik kesit alanına bağlı olup olmadığını araştırmak için basit bir elektrik devresinde verilen tellerden hangi ikisi kullanılmalıdır? (B-D)

6. Sınıf Fen Bilimleri kitabı cevaplar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir