7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 19 Cevapları MEB Yayınları

, , Leave a comment

Bu yazıda “7. sınıf İngilizce ders kitabı sayfa 19 cevapları MEB Yayınları” MEB Yayınları 6. sınıf ders kitabı sayfa 19 cevaplarını yazdık. İngilizce ders kitabı 1. ünitesi olan APPEARANCE AND PERSONALITY ünitesi cevapları sayfa 19 cevaplarını aşağıdaki bölümden okuyabilirsiniz. Soruların Türkçe çevirilerini de yazdık.

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 19 Cevapları MEB Yayınları

 SAYFA 19 CEVAPLAR

4. Read the text again and complete the sentences with the names.
5. Read again and answer the questions.
1. What does Jack look like?
_______________________________________________________________
2. Why is Joe so popular at school?
_______________________________________________________________
3. Is it difcult or easy to make friends with Joe? Why?
_______________________________________________________________
4. Is Jack a hardworking student? Why?
_______________________________________________________________
5. What do they like doing together?

ÇEVİRİSİ:

4. Metni tekrar okuyun ve cümleleri isimleri ile tamamlayın.
5. Tekrar okuyun ve soruları cevaplayın.
1. Jack neye benziyor?
_______________________________________________________________
2. Joe okulda neden bu kadar popüler?
_______________________________________________________________
3. Joe’yla arkadaş olmak zor veya zor mu? Niye ya?
_______________________________________________________________
4. Jack çalışkan bir öğrenci midir? Niye ya?
_______________________________________________________________
5. Birlikte ne yapmaktan hoşlanırlar?

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 19 Cevapları MEB

7. sınıf İngilizce kitabı sayfa 19 cevaplarını yazdık. İngilizce kitabının bu sayfasında metne göre soruları cevapladık.

7. SINIF İNGİLİZCE DERS KİTABI CEVAPLARI MEB YAYINLARI

 

Leave a Reply