Have Has Farkı ve Örnek Cümleler

Have Has Farkı ve Örnek Cümleler. İngilizce 5, 6, 7, 8, 9, 10. sınıf ders konusu olan sahiplik bildirmek için kullanılan “have” ve “has” fiilleri arasındaki farkı ve örnek cümleleri aşağıdaki bölümden bulabilirsiniz.

Have Has Farkı ve Örnek Cümleler

“Have” fiili sahiplik bildirir.

Ben iki kitap sahibiyim. O iki kardeş sahibidir. cümlelerini have fiili ile kurarız.

Have ve Has fiili arasındaki fark Nedir?

  • “Has” fiili sadece tekil özne ve She/He/it özneleri ile kullanılır.
  • Have fiili geri kalan I, You, We, They ve diğer çoğul özneler ile kullanılır.

I= have
You=have
We=have
They=have
Çoğul özneler (Örnek: Children, Students, Friends vb.) = have

He=has
She=has
It=has kullanılır.
Tekil özneler (örneğin: Man, Teacher, Student)= has kullanılır.

OLUMSUZ KULLANIMI

  • Have-“don’t have ” olarak yazılır.
  • Has-“doesn’t have” olarak olumsuz yapılır.

HAVE HAS ÖRNEK CÜMLELER

I have a car.
Bir araba sahibiyim. Bir arabam var.

He has a car.
O bir araba sahibidir.

They have books.
Onların kitapları var.

Do you have a car?
Araban varmı?

What do you have?
Neye sahipsin?

Does he have a car?
O bir araba sahibi midir?

I have a brother.
They have a brother.
We have a brother

He has a brother
She has a brother.

The teacher has a book.
Öğretmen bir kitap sahibidir.

Teachers have a book.
Öğretmenler bir kitap sahibidir.

I don’t have a book.
Ben bir kitap sahibi değilim.

She doesn’t have a brother.
O bir erkek kardeş sahibi değildir.

It has a portion of food.
Bir porsiyon yiyecek var.

We have some fruits.
Biraz meyvemiz var.

Children have a ball.
Çocukların bir topu var.

Children don’t have a ball.
Çocukların topu yok.

The child has a ball.
Çocuğun bir topu var.

The child doesn’t have a ball.
Çocuğun bir topu yok.

The student doesn’t have a notebook.
The students don’t have a notebook.

Öğrencinin defteri yok.
Öğrencilerin defteri yok

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.