Tagged By 12.sınıf

Kim Allah’a ve Resul’e itaat ederse işte onlar, Allah’ın kendilerine lütuflarda bulunduğu peygamberler, sıddikler, şehitler ve salih kişilerle beraberdir. Bunlar ne güzel arkadaştırlar.  Yukarıdaki ayetin mealinden anladıklarınızı maddeler halinde yazınız.

, , No Comment

Kim Allah’a ve Resul’e itaat ederse işte onlar, Allah’ın kendilerine lütuflarda bulunduğu peygamberler, sıddikler, şehitler ve salih kişilerle beraberdir. Bunlar ne güzel arkadaştırlar.  Yukarıdaki ayetin mealinden anladıklarınızı maddeler halinde yazınız.

Read Post →

Anadolu’nun ve Balkanlar’ın İslamlaşmasında bir çok etkenden söz edilmiştir. Sizce bunlar arasında en etkili ve kalıcı olanı hangisidir? Neden?

, , No Comment

Anadolu’nun ve Balkanlar’ın İslamlaşmasında bir çok etkenden söz edilmiştir. Sizce bunlar arasında en etkili ve kalıcı olanı hangisidir? Neden? Balkanların Müslümanlaşmasını sağlayan en etkili etken şudur;

Read Post →

Dini anlayışımızı ve kültürümüzü şekillendiren şahıslar tanımlamasından ne anladığınızı yazınız.

, , No Comment

Dini anlayışımızı ve kültürümüzü şekillendiren şahıslar tanımlamasından ne anladığınızı yazınız. Dini anlayış ve kültürümüz zamanla bazı önemli şahıslar sayesinde gelişmiş, değişmiş ve zenginleşmiştir. İşte bu şahıslara Dini anlayışımızı ve kültürümüzü şekillendiren şahıslar denmesinin nedeni şudur;

Read Post →

Müslümanların matematik alanında gerçekleştirdikleri öncü çalışmalar hakkında bilgi veriniz.

, , No Comment

Müslümanların matematik alanında gerçekleştirdikleri öncü çalışmalar hakkında bilgi veriniz. Bilim dünyasında Müslüman bilim insanlarının matematik alnında gerçekleştirdikleri öncü çalışmalar şunlardır;

Read Post →