Aşağıda Batı Cephesi’nde Yaşanan Savaşlar Ve Bu Savaşların Etkileri Yer Almaktadır. Savaşların Yarattığı Etkileri Seçiniz. İlgili Savaş Adının Yer Aldığı Kutulara Bu Etkilerin Başındaki Numaraları Yazınız.

Aşağıda Batı Cephesi’nde Yaşanan Savaşlar Ve Bu Savaşların Etkileri Yer Almaktadır. Savaşların Yarattığı Etkileri Seçiniz. İlgili Savaş Adının Yer Aldığı Kutulara Bu Etkilerin Başındaki Numaraları Yazınız. 8.sınıf  İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük …

Read More

Aşağıdaki Etkinliğin Üst Bölümünde Kurtuluş Savaşı Batı Cephesi’ne Ait Olaylar, Alt Bölümünde De Bu Olaylara Ait Özellikler Verilmiştir. Hangi Özelliğin, Hangi Olaya Ait Olduğunu Bulunuz. Baş Tarafındaki Boşluğa İlgili Olayın Numarasını Yazarak Eşleştiriniz.

Aşağıdaki Etkinliğin Üst Bölümünde Kurtuluş Savaşı Batı Cephesi’ne Ait Olaylar, Alt Bölümünde De Bu Olaylara Ait Özellikler Verilmiştir. Hangi Özelliğin, Hangi Olaya Ait Olduğunu Bulunuz. Baş Tarafındaki Boşluğa İlgili Olayın …

Read More

Aşağıda Kütahya-Eskişehir ve Sakarya Savaşlarında Yaşanan Güçlükler Ve Bu Savaşların Kazanılmasında Mustafa Kemal Atatürk’ün Rolü İle İlgili Örnekler Verilmiştir. Verilenlerden Yola Çıkarak Mustafa Kemal’in Kişilik Özellikleri İle İlgili Düşüncelerinizi Örneklerin Altında Yer Alan Bölüme Yazınız.

Aşağıda Kütahya-Eskişehir ve Sakarya Savaşlarında Yaşanan Güçlükler Ve Bu Savaşların Kazanılmasında Mustafa Kemal Atatürk’ün Rolü İle İlgili Örnekler Verilmiştir. Verilenlerden Yola Çıkarak Mustafa Kemal’in Kişilik Özellikleri İle İlgili Düşüncelerinizi Örneklerin …

Read More

Kütahya-Eskişehir Savaşı’nın Kaybedilmesinin Yarattığı Karamsar Ortamda Mustafa Kemal Başkomutanlığı Üstlenmiş Ve Tekâlif-i Milliye Kararları’nı Yayımlamıştır. Yukarıda Verilen Okuma Parçasını Dikkate Alarak, Tekâlif-i Milliye Kararları’nın Kurtuluş Savaşı’nın Kazanılmasındaki Etkisini Değerlendiriniz.

Kütahya-Eskişehir Savaşı’nın Kaybedilmesinin Yarattığı Karamsar Ortamda Mustafa Kemal Başkomutanlığı Üstlenmiş Ve Tekâlif-i Milliye Kararları’nı Yayımlamıştır. Yukarıda Verilen Okuma Parçasını Dikkate Alarak, Tekâlif-i Milliye Kararları’nın Kurtuluş Savaşı’nın Kazanılmasındaki Etkisini Değerlendiriniz.  8.sınıf  İnkılap …

Read More

Mustafa Kemal’in, Kurtuluş Savaşı’nın Önemli Bir Aşamasında Ertelenmek İstenen Maarif Kongresi İle İlgili Aşağıdaki Düşüncesini Yorumlayarak Altında Yer Alan Boşluğa Yazınız.

Mustafa Kemal’in, Kurtuluş Savaşı’nın Önemli Bir Aşamasında Ertelenmek İstenen Maarif Kongresi İle İlgili Aşağıdaki Düşüncesini Yorumlayarak Altında Yer Alan Boşluğa Yazınız.  8.sınıf  İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük dersi Öğrenci Çalışma Kitabı 3.Ünite …

Read More

Kurtuluş Savaşı Sırasında Cephane Taşıma Hattı Olarak Kullanılan Ve “İstiklal Yolu” Olarak Adlandırılan Zorlu Yolu Oluşturan Merkezleri Harita Üzerinde İşaretleyerek Gösteriniz.

Kurtuluş Savaşı Sırasında Cephane Taşıma Hattı Olarak Kullanılan Ve “İstiklal Yolu” Olarak Adlandırılan Zorlu Yolu Oluşturan Merkezleri Harita Üzerinde İşaretleyerek Gösteriniz.  8.sınıf  İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük dersi Öğrenci Çalışma Kitabı 3.Ünite …

Read More
Milli Mücadele’de yararlılık gösteren çocuklar ile ilgili araştırma

Aşağıda İstiklal Marşı’mızın İki Kıtası Verilmiştir. Bu Kıtalardan Yola Çıkarak İstiklal Marşı’nın Millî Kimliğin Hangi Özelliklerine Vurgu Yaptığını Alttaki Boşluğa Yazınız.

Aşağıda İstiklal Marşı’mızın İki Kıtası Verilmiştir. Bu Kıtalardan Yola Çıkarak İstiklal Marşı’nın Millî Kimliğin Hangi Özelliklerine Vurgu Yaptığını Alttaki Boşluğa Yazınız.

Read More