Tagged By Atatürk

Aşağıda Kütahya-Eskişehir ve Sakarya Savaşlarında Yaşanan Güçlükler Ve Bu Savaşların Kazanılmasında Mustafa Kemal Atatürk’ün Rolü İle İlgili Örnekler Verilmiştir. Verilenlerden Yola Çıkarak Mustafa Kemal’in Kişilik Özellikleri İle İlgili Düşüncelerinizi Örneklerin Altında Yer Alan Bölüme Yazınız.

, , No Comment

Aşağıda Kütahya-Eskişehir ve Sakarya Savaşlarında Yaşanan Güçlükler Ve Bu Savaşların Kazanılmasında Mustafa Kemal Atatürk’ün Rolü İle İlgili Örnekler Verilmiştir. Verilenlerden Yola Çıkarak Mustafa Kemal’in Kişilik Özellikleri İle İlgili Düşüncelerinizi Örneklerin Altında Yer Alan Bölüme Yazınız. 8.sınıf &hellip

Read Post →

Mustafa Kemal’in Mandacılığa Niçin Karsı Çıktığını Ve Dış Yardımların Hangi Koşullarla Kabul Edilebileceğine Dair Görüşlerini Aşağıya Yazınız.

, , No Comment

Mustafa Kemal’in Mandacılığa Niçin Karsı Çıktığını Ve Dış Yardımların Hangi Koşullarla Kabul Edilebileceğine Dair Görüşlerini Aşağıya Yazınız. 8.sınıf  İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük dersi Öğrenci Çalışma Kitabı 2.Ünite Milli Uyanış: Yurdumuzun İşgaline Tepkiler, Sivas Kongresi’ni Yaşıyoruz bölümü, 28.sayfa ödev&hellip

Read Post →

Aşağıda Verilen Parçayı Okuyunuz. Mustafa Kemal’in Okul Hayatında İlgi Duyduğu Konular Ve Kişilik Özellikleri İle İlgili Düşüncelerinizi Yazınız.

, , No Comment

Aşağıda Verilen Parçayı Okuyunuz. Mustafa Kemal’in Okul Hayatında İlgi Duyduğu Konular Ve Kişilik Özellikleri İle İlgili Düşüncelerinizi Yazınız. 8.sınıf  İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük dersi Öğrenci Çalışma Kitabı 1.Ünite Bir Kahraman Doğuyor, Çeşitli Yönleriyle Mustafa Kemal, 15.sayfa&hellip

Read Post →

Aşağıda Mustafa Kemal’e ait Çeşitli Kişilik Özellikleri Verilmiştir. Aşağıda Yer Alan Metinleri İnceleyerek İlgili Kişilik Özelliğini Boş Bırakılan Yerlere Yazınız.

, , No Comment

Aşağıda Mustafa Kemal’e ait Çeşitli Kişilik Özellikleri Verilmiştir. Aşağıda Yer Alan Metinleri İnceleyerek İlgili Kişilik Özelliğini Boş Bırakılan Yerlere Yazınız. 8.sınıf  İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük dersi Öğrenci Çalışma Kitabı 1.Ünite Bir Kahraman Doğuyor, Kişilik Özellikleri ve&hellip

Read Post →

Mustafa Kemal’in Trablusgarp’a Gidişini Ve Yürüttüğü Faaliyetleri Araştırınız. Bu Çalışmaları Onun Kişilik Özellikleriyle İlişkilendirerek Yazınız.

, , No Comment

Mustafa Kemal’in Trablusgarp’a Gidişini Ve Yürüttüğü Faaliyetleri Araştırınız. Bu Çalışmaları Onun Kişilik Özellikleriyle İlişkilendirerek Yazınız. 8.sınıf  İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük dersi Öğrenci Çalışma Kitabı 1.Ünite Bir Kahraman Doğuyor, Asker ve Komutan Atatürk bölümü, 13.sayfa ödev sorularının&hellip

Read Post →

Mustafa Kemal’in Öğrenim Hayatı İle İlgili Olay Ve Olguların Karsısına, Bu Olay Ve Olguların Yaşandığı Kentlerin İsimlerini Yazınız.

, , No Comment

Mustafa Kemal’in Öğrenim Hayatı İle İlgili Olay Ve Olguların Karsısına, Bu Olay Ve Olguların Yaşandığı Kentlerin İsimlerini Yazınız. 8.sınıf  İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük dersi Öğrenci Çalışma Kitabı 1.Ünite Bir Kahraman Doğuyor, Mustafa Kemal Liderlik Yolunda bölümü,&hellip

Read Post →

Selanik, Batı Kültürünün Yakından Takip Edildiği Ve Günlük Yaşamda Bu Kültüre Yer Verilen Bir Osmanlı Kentiydi. Avrupa’da Yazılan Ve Yayımlanan Pek Çok Gazete, Dergi Ve Kitap Bu Kentte Kolayca Elde Edilip Okunabiliyordu. Bu Durumun Kent İnsanlarının Düşünce Yapısına Ne Gibi Etkileri Olmuştur?

, , No Comment

Selanik, Batı Kültürünün Yakından Takip Edildiği Ve Günlük Yaşamda Bu Kültüre Yer Verilen Bir Osmanlı Kentiydi. Avrupa’da Yazılan Ve Yayımlanan Pek Çok Gazete, Dergi Ve Kitap Bu Kentte Kolayca Elde Edilip Okunabiliyordu. Bu Durumun Kent&hellip

Read Post →

Yukarıda Yer Alan Görseller Ve Ders Kitabındaki “Mustafa Kemal’in Çocukluk Dönemi ve Öğrenim Hayatı” Bölümü Dikkate Alınarak Selanik Kentinin Ekonomik Durumu Hakkında Neler Söylenebilir?

, , No Comment

Yukarıda Yer Alan Görseller Ve Ders Kitabındaki “Mustafa Kemal’in Çocukluk Dönemi ve Öğrenim Hayatı” Bölümü Dikkate Alınarak Selanik Kentinin Ekonomik Durumu Hakkında Neler Söylenebilir? 8.sınıf  İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük dersi Öğrenci Çalışma Kitabı Selanik ve&hellip

Read Post →