Tagged By ayet

Anne babaya saygı ile ilgili bir ayet öğrenerek sınıfınızda yorumlayınız

, , No Comment

Anne babaya saygı ile ilgili bir ayet öğrenerek sınıfınızda yorumlayınız sorusunun cevabını kısaca yazdık. İslam dini Anne ve babaya saygıya önem verir. Anne ve babaya saygı gösterilmesini emreden ayetleri aşağıda yazdık. Kur’an-ı Kerim’de geçen anne…

Read Post →

Yukarıdaki sayfada kaç sure vardır ve her sure kaç ayetten oluşmaktadır? Belirtiniz. Yukarıda verilen Kur’an sayfasındaki durak işaretlerini belirleyiniz.

, , No Comment

Yukarıdaki sayfada kaç sure vardır ve her sure kaç ayetten oluşmaktadır? Belirtiniz. Yukarıda verilen Kur’an sayfasındaki durak işaretlerini belirleyiniz. sorusunun cevabını kısaca yazdık. 4. sınıf Din kültürü kitabı sayfa 52 cevaplar.

Read Post →

Yukarıdaki ayet ve hadis, ne gibi ilke ve mesajlar içermektedir? Arkadaşlarınızla konuşunuz.

, , No Comment

Yukarıdaki ayet ve hadis, ne gibi ilke ve mesajlar içermektedir? Arkadaşlarınızla konuşunuz. sorusunun cevabını kısaca yazdık. 4. sınıf Din Kültürü kitabında verilen ayet ve hadisin verdiği mesajları kısaca yazdık.

Read Post →

Arkadaşlarınızla Mülk suresinin 23. ayetinin mealini birkaç defa okuyunuz. Yapılan açıklamaları da dikkate alarak ayetlerle ilgili aşağıdaki soruları cevaplandırınız.

, , No Comment

Arkadaşlarınızla Mülk suresinin 23. ayetinin mealini birkaç defa okuyunuz. Yapılan açıklamaları da dikkate alarak ayetlerle ilgili aşağıdaki soruları cevaplandırınız. Mülk Suresi 23. ayet şükretmek ile ilgilidir. Ayetlerle ilgili soruları şöyle

Read Post →

Arkadaşlarınızla İsrâ suresinin 36. ayetinin mealini birkaç defa okuyunuz. Yapılan açıklamaları da dikkate alarak ayetlerle ilgili aşağıdaki soruları cevaplandırınız 

, , No Comment

Arkadaşlarınızla İsrâ suresinin 36. ayetinin mealini birkaç defa okuyunuz. Yapılan açıklamaları da dikkate alarak ayetlerle ilgili aşağıdaki soruları cevaplandırınız. İsra Suresi 36. ayette bilginin önemi vurgulanmıştır.

Read Post →