Tagged By ayet

İnsanların astronomi ile ilgilenmelerinin nedenleri neler olabilir?

Arkadaşlarınızla Mülk suresinin 23. ayetinin mealini birkaç defa okuyunuz. Yapılan açıklamaları da dikkate alarak ayetlerle ilgili aşağıdaki soruları cevaplandırınız.

, , No Comment

Arkadaşlarınızla Mülk suresinin 23. ayetinin mealini birkaç defa okuyunuz. Yapılan açıklamaları da dikkate alarak ayetlerle ilgili aşağıdaki soruları cevaplandırınız. Mülk Suresi 23. ayet şükretmek ile ilgilidir. Ayetlerle ilgili soruları şöyle

Read Post →

Kültürümüzdeki “Halil İbrahim Sofrası” deyiminin ne anlama geldiğini düşünelim.

Arkadaşlarınızla İsrâ suresinin 36. ayetinin mealini birkaç defa okuyunuz. Yapılan açıklamaları da dikkate alarak ayetlerle ilgili aşağıdaki soruları cevaplandırınız 

, , No Comment

Arkadaşlarınızla İsrâ suresinin 36. ayetinin mealini birkaç defa okuyunuz. Yapılan açıklamaları da dikkate alarak ayetlerle ilgili aşağıdaki soruları cevaplandırınız. İsra Suresi 36. ayette bilginin önemi vurgulanmıştır.

Read Post →

Matbaanın kullanımının okuryazar sayısının artmasına katkısı nelerdir?

“Şüphesiz ki bir toplum kendi durumunu değiştirmedikçe Allah onların durumunu değiştirmez” ayetinde Allah’ın insana yüklediği toplumsal sorumluluk nedir?

, , No Comment

“Şüphesiz ki bir toplum kendi durumunu değiştirmedikçe Allah onların durumunu değiştirmez” ayetinde Allah’ın insana yüklediği toplumsal sorumluluk nedir? Bu ayette insana yüklenen toplumsal sorumluluk şudur;

Read Post →

Soğdların diplomasi ve yazı alanında ileri gitmelerinin ticaretle bir ilgisi olabilir mi? Neden?

Kuranı Kerim mealinden al-i İmran Suresi 191. ayet Bakara Suresi 29.ayet En’am Suresi 96.ayet ve Zuhruf Zuresi 11. ayeti bulunuz. Bu ayetlerde nelerin bir ölçü içinde yaratıldığını belirtiniz?

, , No Comment

Kuranı Kerim mealinden Al-i İmran Suresi 191. ayet Bakara Suresi 29.ayet En’am Suresi 96.ayet ve Zuhruf Zuresi 11. ayeti bulunuz. Bu ayetlerde nelerin bir ölçü içinde yaratıldığını belirtiniz? sorusunun cevabını kısaca yazdık. Allah bu evrende…

Read Post →

İslam’ın inanç esasları nelerdir? Araştırınız.

Yukarıdaki ayetler, peygamberlerin ahlaki özellikleri konusunda size neler düşündürmektedir?

, , No Comment

Yukarıdaki ayetler, peygamberlerin ahlaki özellikleri konusunda size neler düşündürmektedir? sorusunun cevabını kısaca yazdık. Peygamberler üstün ahlaki özelliklere sahiplerdir. Verilen ayetlerde peygamberlerin ahlaki özellikleri ile ilgili şunları yazabiliriz.

Read Post →

Aydınlanma Çağı’nın günümüz bilim dünyasına etkileri nelerdir?

“O (Allah) ki yarattığı her şeyi güzel yapmış ve ilk başta insanı çamurdan yaratmıştır.” ayette verilmek istenen mesaj nedir?

, , No Comment

“O (Allah) ki yarattığı her şeyi güzel yapmış ve ilk başta insanı çamurdan yaratmıştır.” ayette verilmek istenen mesaj nedir? sorusunun cevabını kısaca yazdık.

Read Post →

Kültürümüzdeki “Halil İbrahim Sofrası” deyiminin ne anlama geldiğini düşünelim.

En’am Suresi 59. ayetinden ne anlıyorsunuz?

, , No Comment

En’am Suresi 59. ayetinden ne anlıyorsunuz? konusunu yazdık. Her ayet biz Müslümanlara çeşitli bilgi ve öğütler vererek allah’ı daha iyi tanımamamızı ve daha iyi bir kul olmamızı sağlar. Bu ayetten şu bilgiyi anlayabiliriz.

Read Post →

Yukarıdaki ayetlerde verilen mesaj nedir? Arkadaşlarınızla bilginin kaynakları açısından değerlendiriniz

, , No Comment

Yukarıdaki ayetlerde verilen mesaj nedir? Arkadaşlarınızla bilginin kaynakları açısından değerlendiriniz., konusunda kısaca bilgi verelim. Din kültürü kitabımızda verilen Bakara Suresi 170. ayet ve Hucurat Suresi 6. ayetlernde mesajlar şunlardır;

Read Post →