Tagged By Ayete’l – Kürsi’de Allah’ın (c.c.) Hangi Sıfat Ve İsimleri Sayılmaktadır?