Tagged By Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz! Şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde. Ziya Paşa’nın yukarıdaki meşhur sözünü iman-amel ilişkisi açısından yorumlayınız

İnsanoğlunun, geçmişte yaşanmış olayları öğrenmek istemesinin nedenleri nelerdir?

Ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz! Şahsın görünür rütbe-i aklı, eserinde. Ziya Paşa’nın yukarıdaki meşhur sözünü iman-amel ilişkisi açısından yorumlayınız

, , No Comment

Ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz! Şahsın görünür rütbe-i aklı, eserinde. Ziya Paşa’nın yukarıdaki meşhur sözünü iman-amel ilişkisi açısından yorumlayınız. Ziya Paşa, Ayinesi iştir kişinin demiştir. Bu meşhur sözünde bize vermek istediği mesajı yorumlayalım

Read Post →