Tagged By baharat yolu

Amerika’nın keşfinin Avrupa’da meydana gelen ekonomik gelişmelere etkileri nelerdir?

Baharat Yolu’nun ülkeler arasındaki siyasi, ekonomik ve kültürel alandaki etkilerine metinden yaralanarak örnekler yazınız.

, , No Comment

Baharat Yolu’nun ülkeler arasındaki siyasi, ekonomik ve kültürel alandaki etkilerine metinden yaralanarak örnekler yazınız. Bahratın siyasi, ekonomik ve kültürel etkilerine şunları örnek verebiliriz.

Read Post →

Osmanlı Beyliği’nin kurulduğu dönemde Anadolu ve çevresindeki jeopolitik durum hakkında neler biliyorsunuz?

İnsanların baharatı yüzlerce kilometre uzaktan getirmelerinin sebepleri neler olabilir? Tartışınız.

, , No Comment

İnsanların baharatı yüzlerce kilometre uzaktan getirmelerinin sebepleri neler olabilir? Tartışınız.Bahrat eskiden önemli bir ticaret malzemesiydi. Baharat yolu’nun oluşmasına neden olmuştur. Yüzlerce klilometre uzaktan baharatın getirilmesinin sebebleri şunlardır;

Read Post →