Tagged By Balkanlarda Türk Rum Bulgar Sırp Yahudi Arnavut Boşnak gibi Müslüman ve gayrimüslim milletler Osmanlı hâkimiyeti altında asırlardır bir arada ve huzur içinde yaşamışlardı