Tagged By Bilimsel anlamda geçmişte doğru kabul edilen ancak bugün yanlış olarak görülen bilimsel bilgilere örnekler bulunuz.