Tagged By bilimsel

Hitit krallarının meşruiyetlerini tanrılara dayandırmalarının nedenleri neler olabilir?

Abbasi Devleti’nin, İlk Çağın Yunan, Helen ve Roma Uygarlıklarına Ait Bilimsel Eserleri Arapçaya Çevirme Çalışmaları Yapması Neyin Göstergesidir?

, , No Comment

Abbasi Devleti’nin, İlk Çağın Yunan, Helen ve Roma Uygarlıklarına Ait Bilimsel Eserleri Arapçaya Çevirme Çalışmaları Yapması Neyin Göstergesidir?

Read Post →

Annemize ve babamıza evimizde hangi eşyaların, hangi madenlerden yapıldığını sorarak öğrenelim. Bunları defterimize yazalım.

Ayşe’nin Bulduğu Kanıtları Nereden Aldığını, Eserin Adını, Basım Yılını vb. Özelliklerini Belirtmesi Sizce Neden Önemlidir? Açıklayınız.

, , No Comment

6.sınıf Sosyal Bilgiler kitabı ödev sorusunun kısaca cevabını yazdım. Ayşe’nin Bulduğu Kanıtları Nereden Aldığını, Eserin Adını, Basım Yılını vb. Özelliklerini Belirtmesi Sizce Neden Önemlidir? Açıklayınız.

Read Post →

Kültürümüzdeki “Halil İbrahim Sofrası” deyiminin ne anlama geldiğini düşünelim.

Bilimsellik Kavramını Göz Önünde Bulundurarak Ayşe’nin Araştırması Hakkında Nasıl Bir Değerlendirme Yapabilirsiniz?

, , No Comment

6.sınıf Sosyal Bilgiler kitabı ödev sorusunu araştırıp kısaca yazdım. “Bilimsellik Kavramını Göz Önünde Bulundurarak Ayşe’nin Araştırması Hakkında Nasıl Bir Değerlendirme Yapabilirsiniz?”

Read Post →