Tagged By Bir bütünün asıl unsurlarından birini inkâr eden kişinin o bütüne saygısı olduğunu söylemek neden imkansızdır?