Tagged By Bir insanın hedeflerine ulaşmasındaki kararlılığı o insanın ve içinde yaşadığı toplumun hayatını nasıl etkiler? Örneklerle anlatınız

Bakara suresinin 255. ayetini Kur'an-ı Kerim mealinden okuyup ayette verilmek istenen mesajları yazınız

Bir insanın hedeflerine ulaşmasındaki kararlılığı, o insanın ve içinde yaşadığı toplumun hayatını nasıl etkiler? Örneklerle anlatınız

, , No Comment

Bir insanın hedeflerine ulaşmasındaki kararlılığı, o insanın ve içinde yaşadığı toplumun hayatını nasıl etkiler? Örneklerle anlatınız.  Bir insanın hedeflerine ulaşması onun hedefi için yaptıklarına bağlıdır. İnsanın kararlığı hedefi yakın eder. Bu kararlılık toplumun hayatını da…

Read Post →