Tagged By “Çatma! Kurban olayım çehreni ey nazlı hilal” dizesindeki “Kurban olmak” deyimi ile anlatılmak istenen nedir?