Tagged By “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir!” sözünden ne anladığınızı söyleyiniz.