Tagged By gezegen

Hangi ibadetler için abdest alınır?

Gezegenlerin adını, en büyük olandan başlayarak aşağıdaki boşluklara sırayla yazınız.

, , No Comment

Gezegenlerin adını, en büyük olandan başlayarak aşağıdaki boşluklara sırayla yazınız. Gezegenlerin hepsi aynı büyüklükte değildir. Gezegenleri en büyük olandan başlayarak yazalım. Gezegenleri büyükten küçüğe sıralayalım.

Read Post →

Gezegenlerin adını, Güneş’e yakınlıklarına göre en yakın olandan başlayarak aşağıdaki boşluklara yazınız.

, , No Comment

Gezegenlerin adını, Güneş’e yakınlıklarına göre en yakın olandan başlayarak aşağıdaki boşluklara yazınız. Gezegenler Güneş’e aynı uzaklıkta değildir. Gezegenlerin Güneş’e olan yakınlıklarına göre, en yakın olandan itibaren yazalım.

Read Post →