“Küçüğümüze merhamet etmeyen, büyüğümüze saygı göstermeyen bizden değildir.” hadis-i şerifi Müslümanların birbirine karşı davranışları açısından yorumlayınız.

“Küçüğümüze merhamet etmeyen, büyüğümüze saygı göstermeyen bizden değildir.” hadis-i şerifi Müslümanların birbirine karşı davranışları açısından yorumlayınız. Davranışlar açısından yorumlayalım.

Read More