6. Sınıf Türkçe Forsa Metni Cevapları Eksen Yayıncılık

, , Leave a comment

6. Sınıf Türkçe Forsa Metni Cevapları Eksen Yayıncılık 6.Sınıf Türkçe Kitabı Forsa metni etkinliklerin cevaplarını kısaca yazdık. EKSEN Yayıncılık. 6. sınıf Türkçe ders kitabı Forsa metni etkinlik Cevaplarını aşağıdaki bölümden okuyabilirsiniz. Etkinliklerin cevaplarını kısaca yazdık.

6. Sınıf Türkçe Forsa Metni Cevapları Eksen Yayıncılık

Forsa Metni Cevapları Sayfa 10

1. ETKİNLİK

Aşağıdaki özdeyişlerle ilgili duygu ve düşüncelerinizi açıklayınız.

“Vatanı terk etmek kadar üzücü bir şey yoktur.” John Jewel (Con Civıl)

Vatan insanın ve atalarının doğup büyüdüğü yerdir. İnsanın buradaki hatıraları, sevdiklerini terketmesi çok üzücüdür.

“Vatan aşkını artırmak için en emin yol, bir müddet yabancı bir memlekette kalmaktır.” William Shenstone (Vilyım Şinston)

Bir şeyin kıymeti yokluğunda daha çok hissedilir. İnsan başka yerleri gezince doğduğu yerin kıymetini, daha rahat yaşadığı yeri anlar.

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

• İnsanlar nelere özlem duyar?

Sevdiklerine, vatanına, akrabalarına özlem duyar.

• İnsan vatanını niçin özler?

İnsan vatanını doğup büyüdüğü, en güzel zamanlarını orada geçirdiği, sevdiği insanlar vatanında olduğu için özler.

• Vatanınızdan, memleketinizden uzun süre ayrı kalsanız nasıl etkilenirdiniz, neler hissederdiniz?

Çok özlem duyardım. Hayatımdan zevk almaz, mutlu olmazdım. Vatanımda geçirdiğim günleri düşünürdüm.

3. ETKİNLİK

Metnin görsellerine bakınız ve başlığını okuyunuz. Görselleri ve başlığından hareketle metinde ne anlatılıyor olabileceğini tahmin ediniz.

Metinde bir adada yalnız kalmış bir adamın, başkalarının geldiğini ve kurtulacağını anlaması anlatılıyor.

Forsa Metni Cevapları Sayfa 15

4. ETKİNLİK

a. “Forsa” adlı metindeki anlamını bilmediğiniz kelimeleri defterlerinize yazınız.

b. Bu kelimelerin anlamlarını, metnin veya cümlenin anlamından tahmin etmeye çalışarak tahminlerinizi kelimelerin karşılarına yazınız.

c. Ardından bu kelimelerin anlamlarını sözlükten öğreniniz.

d. Anlamını doğru tahmin ettiğiniz kelimenin yanına “✔” işareti koyunuz.

  • mitoloji: bir ulusla, bir dinle, özellikle Yunan ve Latin uygarlığıyla ilgili mitlerin, söylencelerin tümü.
  • alaca: birkaç rengin, kendini yitirmeden, belirgin biçimde karışımından oluşmuş renk.
  • kambur: sırtta ve göğüste oluşan, doğal olmayan tümsek.
  • pupa:geminin tam arka yanı, geminin kıç bodoslamasının baktığı yön.
  • forsa: gemilerde kürek çeken mahkûm ya da tutsak erkek.
  • kadırga: hem yelkenle, hem de kürekle yol alan, özellikle Akdeniz’de kullanılmış olan bir savaş gemisi.
  • viran: (yapı, yer için) yıkılıp dökülmüş, bakımsız kalmış, yıkılmış, yıkık.

5. ETKİNLİK

4. etkinliği yaparken anlamlarını öğrendiğiniz kelimelerin tamamını kullanarak defterinize istediğiniz konuda bir düşünce yazısı yazınız. Yazınızı arkadaşlarınıza okuyunuz.

Mitolojide denizcilikle ilgili bir hikaye anlatılır. Deniz niye mavidir. Alaca bir karanlıkta bir adam pupasında oturuyormuş. Bir deniz kızı görmüş. O zamanlar deniz mavi değilmiş. Kıza aşık olmuş. Kız ancak göğü denize getirirse onunla gelebileceğini söylemiş. Adam yıllarca bunu araştırmış Yıllarca forsa olarak yaşamış. Viran bir evde yaşamış. Bir bir kadırgada çalışırken göğü denize nasıl getireceğinin yolunu bulmuş….

6. ETKİNLİK

Metinle ilgili aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız.

1. Metinde ana kahraman kimdir?

Kara Memiş isimli bir Türk denizcisi.

2. Sizce Kara Memiş, hangi kişilik özelliklerine sahiptir? Onun bu kişilik özelliklerine sahip olduğunu düşünmenizi metindeki hangi ifadeler, cümleler sağladı? Bu ifade ve cümleleri açıklayınız.

Kara Memiş sabırlı, umudunu yitirmeyen, cesur bir kişiliğe sahiptir.

3. Esir düşmüş olmasına rağmen namazlarını kılmaya devam etmesi, Kara Memiş’in hangi özelliğe sahip olduğunu göstermektedir?

İnançlı bir kişiliğe sahip olduğunu gösterir.

4. Sizce Kara Memiş’in namazlarını kılması ile kurtulma ümidini devam ettirmesi arasında bir ilişki var mıdır? Açıklayınız.

Namazlarını kılarak dua etmiş, Allah’tan yardım istemiştir. Bu da ümidinin devam ettiğini gösterir.

5. Kara Memiş’in çok meşhur olmasını sağlayan nedir?

Daha yirmi yaşındayken Tarık Boğazı’nı geçmesi, irili ufaklı donanmaları hafif gemisiyle tek başına berbat etmesi.

6. “Bir gemim olsa gözümü kapar, Kabataş’ın önüne demir atarım.” sözleriyle Kara Memiş ne anlatmak istiyor olabilir?

Denizleri çok iyi bildiğini, çok iyi bir kaptan ve denizci olduğunu anlatmak istemiştir.

7. Kara Memiş’in efendisi tarafından serbest bırakılmasını siz de “sözde bir serbest bırakılış”olarak görüyor musunuz? Açıklayınız.

Kara Memiş efendisi yanında yaptığı iş karşılığı karnını doyurabiliyordu. Fakat serbest bırakılınca ne işi kalmıştı, ne de karnını doyurabileceği bir olanağı vardı. Bu serbest bırakılış değil, çaresiz bir kimseyi sokağa atmaktır.

8. Kara Memiş’in kırk yıl boyunca gördüğü rüya nedir?

Esirlikten kurtulması

9. Kara Memiş’in ellerini ısırmasının sebebi nedir?

Gördüğünün bir rüya olup olmadığını anlamak istemesi.

10. Kara Memiş’in karşısına çıkan ilk Türk askerini öpmesinin sebebi ne olabilir?

Vatan hasreti çekmesi, onların vatanından gelmesi.

11. Türk askerleri arasında bir çığlık kopmasının sebebi nedir?

Kara Memiş’in, gemi kaptanının babası olduğu anlaşılması.

12. Askerler, Kara Memiş’i beylerinin karşısına çıkarmadan önce ne yapıyor?

Kara Memiş’i giydiriyorlar.

13. Bey, niçin Kara Memiş’in ellerini öpüyor?

Babasını tanıdığı için.

14. Karşısındaki Bey’in oğlu olduğunu anlayınca Kara Memiş’e ne oluyor?

Sevincinden bayılıyor.

15. Kara Memiş neye itiraz ediyor?

Askerler savaşa çıkarken gemide beklemeye.

16. Kara Memiş metinde, niçin gençleşmiş bir kaplana benzetiliyor?

Cesareti nedeniyle.

17. “Vatan, bayrağın dalgalandığı yer değil midir?” sözünden ne anlıyorsunuz? Bu sözü etkileyici buldunuz mu? Açıklayınız.

Bayrak vatanı gösterir. Bayrak bir yerde dalgalanıyorsa demek ki orası vatandır.

Forsa Metni Cevapları Sayfa 16

7. ETKİNLİK

Metnin konusunu ve ana fikrini belirlemek için aşağıdaki soruları cevaplayınız.

• Metinde yazar ne anlatıyor, neden söz ediyor?

Esir düştüğü için vatan hasreti ile yaşayan bir Türk denizcisinin uzun yıllar sonra esirlikten kurtuluşunu anlatıyor.

• Sizce yazar bu metni hangi amaçla yazmış olabilir?

Vatan sevgisi ve hasretini anlatmak için yazmıştır.

• Yazarın bu metinde okuyucuya aktarmak istediği asıl fikir, vurguladığı ileti nedir?

İnsanın umudunu yitirmemesi vurgulanmıştır.

8. ETKİNLİK

Metnin içeriğine uygun bir başlık belirlemek için aşağıdaki soruları cevaplayınız.

• Sizce yazar, okuduğunuz metin için neden “Forsa” başlığını kullanmış olabilir?

Denizcinin yıllarca gemilere esir olması ve kürek çekmesinden dolayı bu anlama gelen Forsa kelimesi kullanılmıştır.

Forsa Metni Cevapları Sayfa 17

• Sizce bu başlık, metinde anlatılanlarla uyumlu, metne uygun mu? Açıklayınız.

Metinde verilen mesaja uyumludur.

• Metnin yazarı siz olsaydınız metin için hangi başlığı kullanırdınız?

Vatan Özlemi, Vatanı Özlemek

9. ETKİNLİK

A. Metindeki hikâye unsurlarını belirlemek için aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. “‘Forsa’ adlı metin, bence bir olay yazısıdır; düşünce yazısı değildir.” diyen birinin bu düşüncesine katılıyor musunuz? Açıklayınız.

Evet katılıyorum. Metinde yaşanmış ya da yaşanması mümkün olan birtakım olaylar anlatılmaktadır.

b. “Forsa” adlı metinde anlatılan olay nedir?

Esir düştüğü için vatan hasreti ile yaşayan bir Türk denizcisinin uzun yıllar sonra esirlikten kurtuluşunu anlatıyor.

c. “Forsa” adlı metinde anlatılan olay, yaşanması mümkün olan, gerçek hayatta yaşanabilecek bir olay mıdır? Açıklayınız.

Evet. Metinde gerçek üstü bir olay yoktur. Yaşanması mümkündür.

ç. “Forsa” adlı metinde anlatılan olay yaşanmış bir olay olabilir mi? Açıklayınız.

Olabilir.

d. “Forsa” adlı metinde kişilere yer verilmiş midir? Açıklayınız.

Evet; Kara Memiş, Turgut Bey, askerler metindeki kişilerdir.

e. “Forsa” adlı metnin kişileri, kahramanları kimlerdir?

Kara Memiş, denizciler, Kara Memiş’in efendisi, askerler.

f. “Forsa” adlı metinde, olayın veya olayların yaşandığı yer ya da yerlerle ilgili bilgilere yer verilmiş midir? Açıklayınız.

Detayları ile yer verilmiştir.

g. “Forsa” adlı metinde, olayın veya olayların yaşandığı zamanla ilgili bilgilere yer verilmiş midir? Açıklayınız.

Geçmiş zamanda yaşandığı bellidir, tam olarak tarih verilmemiştir.

h. “ ‘Forsa’ adlı metin, okurlara haz vermek amacıyla yazılmış bir metindir.” diyen birinin bu düşüncesine katılıyor musunuz? Açıklayınız.

Metinde hoşa gidebilecek olaylara yer verilmediği için bu düşünceye katılmıyorum.

Forsa Metni Cevapları Sayfa 18

C. Yukarıdaki bilgileri okuduktan sonra “Forsa” adlı metnin olay örgüsünü ortaya çıkarmak için metinde ana olaya bağlı olarak gerçekleşen bütün olayları belirleyiniz. Birbirleriyle sebep-sonuç ilişkisi içinde olanları gerçekleşme, oluş sırasına koyarak “Forsa” adlı metnin olay örgüsünü defterinize yazınız.

Cevap:

Forsa Metni Olay Örgüsü:

Kara Memiş genç yaşta büyük başarılara imza atan ve bu nedenle çok ünlü olmuş bir Türk denizcisidir. Bir gün düşmanların eline esir düşer. 20 sene düşman gemilerinde kürek çeker. Esir olduğu için vatan hasretiyle yanıp tutuşur. İnançlı olduğu için kurtulma umudunu kaybetmez. Yaşlandığı için kürek çekemez diye bir adadaki bir insana köle olarak satılır. Bir süre burada kölelik yaptıktan sonra efendisi Kara Memiş’i serbest bırakır. Kara Memiş yaşlı olduğu için iş yapamaz haldedir ve kasabadaki insanların yardımıyla geçinmeye başlar. Bir gün Türk denizcileri adaya gelir. Kara Memiş onlara kendini tanıtır. Meğerse Kara Memiş o geminin kaptanıdır. Adaya savaşmak için gelmiştir. Turgut Bey babasını tanır; birbirlerine hasretle sarılırlar. Kara Memiş de yaşına bakmadan savaşmak ister. Turgut Bey ne kadar ısrar etse de onu bu düşüncesinden vazgeçiremez.

D. Yukarıdaki bilgileri okuduktan sonra aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. “Forsa” adlı metin, 1. tekil kişi (ben) ağzından mı anlatılmaktadır? Açıklayınız.

Metin 3. kişi ağzından anlatılmıştır. Metnin baş kahramanı olayları kendisi anlatmamaktadır. Yazar dışarıdan anlatmaktadır.

b. Metin, 3. tekil kişi (o) ağzından mı anlatılmaktadır? Açıklayınız.

Evet. Mtindeki olayları yazarın kendisi dışarıdan anlatmaktadır. Yazar metnin kahramanlarından biri değildir.

c. Metindeki anlatıcı “kahraman, gözlemci, hâkim – ilahi” bakış açılarından hangisine sahiptir? Düşüncelerinizi gerekçeleriyle açıklayınız.

Anlatıcı gözlemcidir. Gördüklerini anlatır. Metnin kahramanlarından biri değildir. Düşüncelerini aktarmaz. Herhangi bir yargıya varmaz.

Forsa Metni Cevapları Sayfa 19

10. ETKİNLİK

Sınıfta, dilediğiniz konuda ve herhangi bir hazırlık yapmadan bir konuşma yapınız. Arkadaşlarınızdan konuşmanızı değerlendirmelerini isteyiniz.

Forsa Metni Cevapları Sayfa 20

11. ETKİNLİK

Türkçe dersi ile ilgili duygu ve düşüncelerinizi aşağıya yazınız. Ardından kitabınızın sonunda yer alan “Ekler” bölümündeki “Türkçe Dersi Tutum Ölçeği”ni doldurunuz ve doldurduğunuz formu öğretmeninize gösteriniz.

Türkçedersi bizim öz dilimiz olan Türkçe’yi daha iyi kullanmamızı sağlayan bir derstir. İnsanları diğer insanlardan ayıran dili, ırkı, milliyeti, bayrağı ve vatanıdır. Dİlimizi en iyi şekilde Türkçe dersi öğretir. Bu yüzden Türkçe dersi çok önemli bir derstir.

 

Leave a Reply