Ben Bir Çınar Ağacıyım Metni Cevapları 5. Sınıf Türkçe Kitabı

5. Sınıf Türkçe Kitabı Bilmeyen Var mı? Metni Cevapları

Ben Bir Çınar Ağacıyım Metni Cevapları 5.Sınıf Türkçe Kitabı konusunu kısaca yazdık. MEB Yayınları 5. sınıf Türkçe ders kitabı Ben Bir Çınar Ağacıyım Metni etkinlik Cevaplarını aşağıdaki bölümden okuyabilirsiniz. Etkinliklerin cevaplarını kısaca yazdık. Sayfa 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ,29

Ben Bir Çınar Ağacıyım Metni Cevapları 5. Sınıf Türkçe Kitabı

Ben Bir Çınar Ağacıyım Metni Cevapları 5. Sınıf Türkçe Kitabı Sayfa 20

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Geleneksel çocuk oyunlarımızdan hangilerini biliyor ve oynuyorsunuz?

Sek sek, mendil kapmaca, yağ satarım bal satarım, yakan top, aç kapıyı bezirgan başı, beş taş, saklambaç, birdirbir, körebe, bom, çelik çomak…

2. Oyun oynarken istemeden de olsa bir canlıya zarar verdiğiniz oldu mu? Arkadaşlarınızla paylaşınız.

Evet oldu. Top oynarken top bir çiçeği kırdı. Çok üzüldüm.

3. Oyun oynarken dikkat etmemiz gereken kurallar nelerdir?

 • Oyun parklarında oynamalıyız.
 • Başkalarını rahatsız etmemeliyiz.
 • Oyunun kurallarına uymalıyız.

Ben Bir Çınar Ağacıydım Metni Cevapları Sayfa 22

1. ETKİNLİK

Aşağıda, metinde geçen bazı kelimeler ve bu kelimelerin anlamları verilmiştir. Anlamlarından hareketle kelimeleri örnekteki gibi bulmacaya yerleştiriniz.

1. Şenelmiş duruma getirmek, meskûn kılmak.  ŞENELTMEK

2. Az denmeyecek kadar, oldukça, hayli, epeyi, epeyce, epeyice.  EPEY

3. Yenilebilir, beslenmeye elverişli her tür madde, azık, gıda. BESİN

4. a) İnsan ve hayvan vücudunun kaburga ile kalça arasındaki bölümü. b) Yan taraf.  BÖĞÜR

5. Yeni dikilen fide veya fidanlara verilen az miktardaki ilk su. CAN SUYU

6. Bir şeyi çekerek uzatmak, esnetmek. SÜNDÜRMEK

7. Rüzgâr. YEL

Ben Bir Çınar Ağacıyım Metni Cevapları 5. Sınıf Türkçe Kitabı Sayfa 23

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları metinden hareketle cevaplayınız.

1. Çınar fidanı, büyüdüğünde neler yapmayı hayal ediyor?

Yakınındaki apartmanı şeneltmeyi, yeşilinden gölgesine kadar her şeyini onlara sunmayı, yel estikçe türküler söylemeyi hayal ediyor.

2. Çınar ağacının sarı saçlı çocuğu sevmesini sağlayan olay nedir?

Annesi öldürülen yavru kuşları alıp besleyeceğini söylemesi.

3. Sarı saçlı çocuğun davranışını nasıl değerlendiriyorsunuz? Onun yerinde olsaydınız nasıl davranırdınız?

Sarı saçlı çocuğun davranışı, merhametten ve kalbindeki sevgiden dolayıdır ve doğrudur. Onun yerinde olsaydım önce kuşları veterinere götürürdüm. Eğer veteriner onay verirse evimde beslerdim.

4. Eğlenmek için anne kuşu vuran çocuğu, elinde sapanla gördüğünüzü düşününüz. Canlılara zarar vermemesi için ona neler söylerdiniz?

O çocuğunda bir annesi olduğunu, annesiz kaldığında neler başına geleceğini anlatırdım.

5. Çınar ağacı, kendisine zarar veren insanların yaptıkları karşısında neler hissetmiştir?

Çok acı çekmiştir, üzülmüştür.

6. Sizin çevrenizdeki ağaçlar da duygularını anlatabilseydi neler söylerlerdi?

Zarar vermememizi, onları korumamızı birlikte mutlu bir şekilde yaşamamız gerektiğini söylerlerdi.

7. İnsanlar niçin aynı çevreyi paylaştığı bitki ve hayvanlara zarar veriyor olabilir?

Cahillik, hırs, kendi çıkarlarını düşünme nedeniyle olabilir.

3. ETKİNLİK

Hikâye haritasını “Ben Bir Çınar Ağacıydım” metnine uygun olarak doldurunuz.

ŞAHIS VE VARLIK KADROSU:

Ak saçlı adam, sarı saçlı çocuk, sapanlı çocuk, çınar ağacı, yavru kuşlar ve anneleri, eşek.

YER: Cadde kıyısı

ZAMAN:  Geçmiş zaman

OLAY:Bir çınar ağacının hayaller kurup büyümesi, büyüdükten sonra insanlardan zarar görüp kuruması.

Ben Bir Çınar Ağacıyım Metni Cevapları 5. Sınıf Türkçe Kitabı Sayfa 24

4. ETKİNLİK

Okuduğunuz metindeki elinde sapan olan çocuğun ve sarı saçlı çocuğun davranışlarını karşılaştırınız.

Cevap:

Elinde sapan olan çocuk canlıların yaşam haklarını düşünmüyor, merhametli değil.

Sarı saçlı çocuk ise vicdanlı ve hayvan haklarına saygılıdır.

5. ETKİNLİK

Siz olsaydınız metindeki çınar ağacını korumak için neler yapardınız?

Ağacın bizim için önemini anlatırdım. Ağacın etrafını tellerle çevirirdim.

Ben Bir Çınar Ağacıyım Metni Cevapları 5. Sınıf Türkçe Kitabı Sayfa 25

6. ETKİNLİK

Okuduğunuz metinden, gerçek ve hayal ürünü olaylara örnekler veriniz.

Gerçek Olaylar:

 • Birinin ağaç fidanı dikmesi.
 • Bir çocuğun kuşları sapanla öldürmesi.
 • Bir çocuğun annesiz kalan kuşları beslemek istemesi.
 • İnsanlar tarafından ağaca zarar verilmesi.
 • Ağaca eşek bağlanması ve eşeğin ağaç kabuğunu kemirmesi.

Hayal Ürünü Olanlar:

 • Ağacın hayal kurması ve konuşması
 • Ağacın acı çekmesi

7. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerin başına cümlede verilen bilgiler doğruysa (D), yanlışsa (Y) yazınız.

(Y) “Kimi kez kahkahalar attığım da oluyordu.” cümlesinde “atmak” kelimesi gerçek anlamda kullanılmıştır.

(D) “Bir gün, bir kuş geldi, gagasında taşıdığı kuru otlarla en yüksek dallarımdan birinin arasına yuvasını yaptı.” cümlesinde “kuru” kelimesi gerçek anlamda kullanılmıştır.

(D) “Cebinden keskin bir bıçak çıkardı. O iki parmaklık kabuğumu sıyırdı attı. Soluklarım boğuldu.
Göğsüm yandı.” cümlesinde “yanmak” kelimesi mecaz anlamda kullanılmıştır.

(Y) “Ben bir çınar ağacıydım o yol kıyısında.” Cümlesinde “yol” kelimesi mecaz anlamda kullanılmıştır.

Ben Bir Çınar Ağacıydım Metni Cevapları Sayfa 26

8. ETKİNLİK

“Çevremizdeki canlılara nasıl davranmalıyız?” sorusundan yola çıkarak öğretmeninizin rehberliğinde bir konuşma yapınız.

Çevremizdeki canlılara yumuşak, merhametli, onlara zarar vermeyecek şekilde davranmalıyız.

9. ETKİNLİK

Aşağıdaki üyelik formunu yönergelere uygun olarak doldurunuz.

Kendi bilgilerinize göre bu formu doldurabilirsiniz.

Adı Soyadı: …………………………………………………………………………………………………………………..
Doğum Tarihi: ………………………………………………………………………………………………………………
Telefon: ……………………………………………………………………………………………………………………….
E-posta:. abc@mail.com………………………………………………………………………………………………………………………
Evcil hayvan besliyor musunuz?: Evet…………………………………………………………………………………….
Evcil hayvanınız varsa cinsi nedir?: Köpek………………………………………………………………………………….
Niçin derneğimize üye olmak istediğinizi kısaca açıklayınız: Hayvanları korumak, insanlara hayvan sevgisini aşılamak, sokak hayvanlarına yardım etmek.

Ben Bir Çınar Ağacıydım Metni Cevapları Sayfa 27

10. ETKİNLİK

Aşağıdaki metni “Ben Bir Çınar Ağacıydım” metni ile karşılaştırınız.

YÜRÜYEN KÖŞK

Atatürk, bir gün çiftliğe gittiğinde köşkün hemen yanındaki ulu çınar ağacının dallarını kesmeye çalışan bir bahçıvan ile karşılaşır. Hemen bahçıvanı yanına çağırarak bunun nedenini sorar. Görevli bahçıvanın cevabı şöyledir: Ağacın dalları uzamış, binanın duvarına dayanmış. Aldığı cevaptan tatmin olmayan Atatürk, düşünülmesi bile imkânsız olan bir emir verir: Ağaç kesilmeyecek, bina kaydırılacak. Görev İstanbul Belediyesine verilir. Başmühendis Ali Galip Alnar, yanına aldığı teknik elemanlarıyla Yalova’ya gelerek çalışmaya başlar. 8 Ağustos 1930 tarihinde önce bina çevresindeki toprak, büyük bir dikkatle kazılıp yapının temel seviyesine inilir. İstanbul’dan getirilen tramvay rayları döşenir. Santim santim çalışılarak bina, yapı altına sokulan raylar üzerine oturtulur. Artık binanın raylar üzerinde kaydırılarak ağaçtan uzaklaştırılması aşamasına gelinmiştir. Güzel ve sıcak bir yaz akşamında bina 4,80 m. kaydırılır. Bu olağanüstü ve riskli iş 10 Ağustos 1930 tarihinde tamamlanır ve ulu çınar ağacı da kesilmekten kurtulur. O günden beri köşkün adı “Yürüyen Köşk” olarak kalmıştır.
(…)

 • Yürüyen Köşk metni tür olarak hatıradır. (anı) Ben Bir Çınar Ağacıydım metni tür olarak hikayedir.
 • Yürüyen Köşk metni 3 kişi ağzından, Bir Çınar Ağacıydım metni 1. kişi ağzından anlatılmaktadır.
 • Yürüyen Köşk metninde gerçek olaylar anlatılmıştır. Bir Çınar Ağacıydım metninde hayal ürünü olan olaylar anlatılmıştır.

Ben Bir Çınar Ağacıydım Metni Cevapları Sayfa 28

11. ETKİNLİK

a) Aşağıda daha önce okuduğunuz “Oyuncak” adlı metnin örnek bir özeti verilmiştir. Özeti okuyunuz.

Metindeki dede, kızının ve torununun evden gitmesini dört gözle beklemektedir. Çünkü torununun oyuncaklarıyla oynamayı sever. Onlar gidince, torununun odasına girerek çeşit çeşit oyuncaklarla romatizma ağrılarını bile unutacak kadar zevkle oynar. Sık sık dışarıyı gözlemeyi ihmal etmez. Bir defasında en sevdiği oyuncak olan elektrikli trenle oynarken kızına yakalandığı için tedbirli davranır. Altmış yaşını geçen bir insanın oyuncaklarla oynamaya hakkı olmadığını düşünür. Dede, çocukluğunda oyuncaklarla oynamıştır. Fakat onun oyuncakları torununki gibi değildir. Bir yanının çocuk kaldığını söylemektedir. Geçmişte oynadığı oyunlardan söz eder. Kendi oyuncaklarıyla torununun oyuncaklarını karşılaştırır. Torununun oyuncaklarından sadece plastikten yapılmış kurşun askerleri sevmez. Çocukluğundaki kurşun askerleri daha çok sever.

b) Aşağıdaki alana “Ben Bir Çınar Ağacıydım” metninin özetini yazınız. Özetinizi yazarken öğretmeninizin verdiği ipuçlarından yararlanınız.

Cevap:

Ben Bir Çınar Ağacıydım metni özeti:

Linkten metnin  özetini okuyabilirsiniz. ÖZET

Ben Bir Çınar Ağacıydım Metni Cevapları Sayfa 29

12. ETKİNLİK

Aşağıda giriş bölümü verilen hikâyeyi tamamlayınız.

Mahallemizin en eğlenceli yeri kavak ağaçlarının altıydı. Burası tam bize göreydi çünkü ağaçların gölgesinde birçok oyun oynayabiliyorduk: saklambaç, körebe, yakan top, çelik çomak, mendil kapmaca… Zaman zaman annelerimiz de toplanıp piknik yapmak için buraya gelir hatta çoğu zaman bizim oyunlarımıza katılırlardı. Bir gün, bizim için çok değerli olan bu alana alışveriş merkezi yapılacağı haberini aldık. Gölgesinde eğlendiğimiz kavak ağaçları kesilecek, yerlerine kocaman bir beton yığını dikilecekti. İşin üzücü yanı çevremizde zaten birçok alışveriş merkezi olmasıydı. Hep birlikte oyun alanımızı nasıl kurtarabiliriz diye düşünmeye başladık.

Hikayenin devamını linkten okuyabilirsiniz. HİKAYENİN DEVAMI

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir