Eş Sesli Kelimeler (Sesteş) Cümle Örnekleri

Eş Sesli Kelimeler (Sesteş) Cümle Örnekleri.  Eş Sesli (Sesteş) Kelime Örnekleri. Eş sesli sözcük, kelime; yazılışları aynı olduğu halde anlamları farklı olan sözcüklere eş sesli sözcükler denir. Örneğin; çay. birinci anlamı içtiğimiz çay, 2. anlamı dere anlamındadır.  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. sınıf Türkçe ders için eş sesli kelimelere örnekleri aşağıda anlamları ile sıraladık. Eş sesli kelimeleri ayrı anlamları ile cümle örnekleri yazdık.

Eş Sesli Kelimeler (Sesteş) Cümle Örnekleri

Eş seli kelimeleri ayrı anlamları ile cümlelerde kullandık ve örnek cümleleri yazdık.

aç – açmak eylemi / tokun zıttı (aç kelimesi eş sesli cümle örneği)

 • Aç adam ne bulursa yedi.
 • Dükkanı saat 8′ de açtı.

ak -akmak eylemi / renk (ak kelimesi eş sesli cümle örneği)

 • Saçlarına aklar düşmüştü.
 • Dere çok hızlı akıyordu.

akrep- bir hayvan / saatin ibresi (akrep kelimesi eş sesli cümle örneği)

 • Saatin akrebi durdu.
 • Kayaların arasından akrep çıktı.

al – renk / bir şeyi elde etmek

 • Yanakları al ala oldu.
 • Kitabı aldı ve sınıfa gitti.

asma – asmak eylemi / üzüm bitkisi

 • Kedi üzüm asmaların altında uyuyordu.
 • Çamaşırları astı.

at – hayvan / atmak eylemi (at kelimesi eş sesli cümle örneği)

At hızla uçuruma doğru koştu.

Elindeki bardağı attı.

atlet – iç çamaşırı / sporcu (atlet kelimesinin eş seslisi nedir?)

 • Atleti tellere takıldı ve yırtıldı.
 • Atletler yarışma çizgisine geldi.

bağ-üzüm bağı / ayakkabı bağı

 • Üzüm bağı yemyeşildi.
 • Ayakkabımın  ağı çözüldü.

bel-insan vücusu / tarım aleti

 • Belim ağrıyor, doktora gideceğim.
 • Dedem beli aldı ve toprağı kazdı.

ben – vücuttaki siyah nokta / 1. tekil şahıs (ben kelimesi eş sesli cümle örneği)

 • Yanağında ben vardı.
 • Benden başka herkes hastaydı.

bin – sayı / binmek eylemi

 • Bine kadar say dedi.
 • Arabaya binmek için sıraya girdim.

boğaz – insan vücudundaki boğaz / iki kara parçasın arasındaki deniz yolu

 • Boğazım ağrıyor.
 • Gemiler boğazdan geçti.

çay -içtiğimiz çay / dere (çay kelimesi eş sesli cümle örneği)

 • Kahvaltıda beş bardak çay içtim
 • Köyün içinden küçük bir çay akıyordu.

dik – düz zıttı / dikmek

 • Defterine dik çizgiler çizdi.
 • Gülleri bahçeye dikti.

dolu- yağmur çeşidi / boşun zıttı

 • Yağan dolu bütün bahçelere zarar verdi.
 • Kavanoz şekerlerle doluydu.

düş – rüya / düşmek eylemi

 • Düşümde dedemi gördüm.
 • Ayağı taşa takıldı ve düştü.

ekmek -ekmek / yediğimiz ekmek (ekmek kelimesi eş sesli cümle örneği)

 • Ektiğimiz çiçekler açtı.
 • Ekmekler bayatlamıştı.

el- insan vücudu parçası / yabancı

 • Elimdeki bütün paralar yere düştü.
 • El elin eşeğini türkü çağırarak ararmış.

eş- benzer / koca

 • Bütün şekillerin eşini buldum.
 • Eşi işten gelince yemek yediler.

gül – çiçek / ağlamak zıttı (gül kelimesi eş sesli cümle örneği)

 • Güller kırmızı renkleri ile insanı büyülüyordu.
 • Yaptığım şaka bütün sınıfı güldürdü.

han – eski Türk devlet başkanı / eski yapı, bina

 • Türk Hakanı adaleti ile ün salmıştı.
 • Han atların sesi ile yankılandı

hayır – evet zıttı / iyilik anlamında

 • Düşünmeden teklifine hayır dedi.
 • Yaptıkları hayırlara vesile olmuştu.

iç – içmek eylemi / dışın zıttı (iç kelimesinin eş seslisi nedir?)

 • İçtiği su içini ferahlattı.
 • kutunun içindekilerini merak etti.

in -inmek / mağara

 • Arabadan indi.
 • Ayı ininde uykuya daldı.

kara – toprak parçası / renk  (kara kelimesi eş sesli cümle örneği)

 • Gemiciler uzaklardan kara parçasını görünce sevindi.
 • Saçları kömürler kadar karaydı.

kır – saçtaki beyazlık / tepelerdeki yeşillik

 • Saçlarındaki kırlar çektiği çileleri gösteriyordu.
 • Kırlarda deliler gibi koştuk.

mat- satranç oyunu / soluk renkli

 • Şah mat dedi ve oyun bitti.
 • Çantanın mat rengini sevdi.

ocak – ay ismi / yemek ısıtılan yer (ocak kelimesi eş sesli cümle örneği)

 • Ocak ayında yağan kar bütün şehri olumsuz etkiledi.
 • Ocaktaki yemeği unuttu ve yemek yandı.

pas- demirin paslanması / topu diğer kişiye verme 

 • Paslanan bahçe demirlerini boyadım.
 • Arkadaşına pas attı ve gol geldi.

satır – yazı dizisi / et kesme aleti

 • Mektubun satırlarını büyük dikkatle okudu.
 • Ksap satırlarını biledi.

saz – müzik aleti / bitki

 • Müziğe meraklıydı, saz kursuna yazıldı.
 • Gölün kenarındaki sazla rüzgarın etkisi ile sallandı.

toka – saça takılan araç / el sıkışma 

Saçlarına renk renk toka taktı.

yaz – mevsim / yazmak eylemi

 • En sevdiğim mevsim yazdır.
 • Defterine yazdıklarını kendisi de okuyamadı.

yol – yolmak eylemi / arabaların gittiği yer / çözüme ulaşma methodu

 • Yol kazı nedeniyle kapalıydı.
 • Bütün otları yoldu.
 • Problemin çözüm yolunu buldu.

 yüz- rakam yüz / insan yüzü (yüzkelimesi eş sesli cümle örneği)

 • Yüze kadar saydım.
 • Yüzündeki sevinci herkes gördü.

zar – ince perde veya örtü / 1-6 rakamlı oyun aracı

 • Hücre zarı konusunu okudum.
 • Monopoly oynarken zarı attım ve 6 geldi.

Eş sesli kelime örnekleri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.