Oyuncak Metni Cevapları 5. Sınıf Türkçe Kitabı

, , Leave a comment

Oyuncak Metni Cevapları 5.Sınıf Türkçe Kitabı konusunu kısaca yazdık. MEB Yayınları 5. sınıf Türkçe ders kitabı Oyuncak Metni etkinlik Cevaplarını aşağıdaki bölümden okuyabilirsiniz. Etkinliklerin cevaplarını kısaca yazdık. Sayfa 12, 13, 14, 15 etkinlik cevapları

Oyuncak Metni Cevapları 5. Sınıf Türkçe Kitabı

Oyuncak Metni Cevapları 5. Sınıf Türkçe Kitabı Sayfa 10

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Metnin başlığı ve görselleri size neler çağrıştırıyor?

Oyuncaklarla oynamayı seven bir dedenin hikayesini çağrıştırıyor.

2. Unutamadığınız bir oyuncağınız var mı? Anlatınız.

Uzaktan kumandalı bir arabam vardı. Kırmızı renkliydi. Işıkları yanardı. Kornasını çaldırırdım. Pille çalışırdı. Bir yereçarpınca otomatik geri dönerdi.

Oyuncak Metni Cevapları Sayfa 12

1. ETKİNLİK

Aşağıda, metinde geçen bazı kelimeler ve bu kelimelerin anlamları verilmiştir. Anlamlarından hareketle kelimeleri örnekteki gibi bulmacaya yerleştiriniz.

1. Tren vagonlarını çeken, tekerlekli, buharlı, elektrikli, termik motorlu veya sıkıştırılmış havalı makine. LOKOMOTİF

2. Yük ve yolcu taşımakta kullanılan, lokomotifin çektiği demir yolu aracı.VAGON

3. Tren, tramvay vb. taşıtlarda tekerleklerin üzerinde hareket ettiği demirden yol. RAY

4. Kurdele, şerit, kumaş vb.nin kelebek şeklinde bağlanmış biçimi. FİYONK

5. Döndüğünde bir mekanizmayı işleten bir eksene dikey olarak bağlanmış, iki veya ikiden çok kanattan yapılmış alet. PERVANE

6. Kaslarda ve özellikle eklemlerde kendini gösteren ağrılı hastalıkların genel adı. ROMATİZMA

7. Topuk kemiği. AŞIK

8. Bir şey enlemesine veya boylamasına kesildiğinde ortaya çıkan yüzey. KESİT

9. Gerçekte öyle olmayıp öyle geçinen veya bilinen. SÖZDE 

Oyuncak Metni Cevapları Sayfa 13

2. ETKİNLİK

Metinde aynı kavram alanına giren sözcükleri aşağıdaki kutucuklara yazınız.

organlar: göz, burun, baş, el, bacak, kulak, boynuz.

oyuncaklar: Elektrikli tren, taş bebek, helikopter, tahta kılıç, söğüt dalından at, acı kavundan inek, kurşun asker

oyunlar: Aşık, askercilik, beştaş, köşe kapmaca, uzuneşek.

3. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları okuduğunuz metinden hareketle yanıtlayınız.

1. Dede, neden kızının ve torununun evden gitmesine seviniyor?

Dede, kızı ve torunu evdeyken torunlarının oyuncaklarıyla oynamaya utanıyor. Onlar yokken daha rahat oynayabiliyor. Bu nedenle kızının ve torununun evden gitmesine seviniyor.

2. Dedenin oyuncaklarla oynarken ara sıra dışarıya bakmasının nedeni nedir?

Dede bir gün evde oyuncaklarla oynarken kızı gelmiş ve onu oyuncaklarla oynarken görünce gülmüş. Dede de utanmış. Bir daha bu şekilde yakalanmamak için dede ara sıra dışarı bakmaktadır.

3. Sizce, dede neden oyuncaklarla oynamanın yetişkin işi olmadığını düşünmektedir?

Oyuncaklar çocukların gelişimi için yapılmaktadır ve çocuklara uygun eğlence araçlarıdır. Dede, yetişkin ve gelişimini tamamlamış bir insan olduğu için oyuncakların yetişkinlere göre olmadığını düşünmektedir.

4. Oyuncaklarla oynarken dedenin her şeyi unutmasının nedeni ne olabilir? Sizin de her şeyi unuttuğunuz anlarınız oluyor mu? Anlatınız.

Dede kendini eğlenceye kaptırdığı için her şeyi unutmaktadır. (Sizin de bu şekilde oyuna dalıp her şeyi unuttuğunuz anılarınız varsa buraya yazınız.)

5. Metindeki dedenin plastikten yapılan kurşun askerleri sevmemesinin nedeni ne olabilir? Sizce oyuncağın malzemesi oyuncağı sevmede etkili midir? Açıklayınız.

Kurşun askerler daha sağlamdır ve ayakta kolayca durabilir. Plastik asker çabuk eskir ve ayakta zor dururlar.

Oyuncağın malzemesi oyuncağı sevmede etkilidir. Oyuncak malzemesi iyi olunca oyuncak kırılmaz. Korkusuzca oynarız.

6. Oyuncaklarla oynamak sadece çocukların mı hakkıdır? Neden?

Sadece çocukların hakkı değildir. Büyüklerde seviyorlarsa oyuncaklarla oynayabilir. Büyükler çocukları ile oynayabilir. Çünkü eğleniyor ve mutlu oluyorsa herkes oyuncaklarla oynayabilir. Yaşı kaç olursa olsun her insanın eğlenmeye hakkı vardır.

7. Okuduğunuz metnin türü ne olabilir? Bunu metnin hangi özelliklerinden anladınız?

Okuduğumuz metnin türü hikayedir. Metin; olay, kişi, yer ve zaman unsurları vardır. Olay ve kişiler gerçek olaylara uygun. Zaman bellidir. Yer gerçektir. Hikayedeki kişilerin kişisel özellikleri ve ruh halleri yer almaktadır

4. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerin başına cümlede verilen bilgiler doğruysa (D), yanlışsa (Y) yazınız.

( Y ) “Bayılıyorum torunlarımın oyuncak trenleri ile oynamaya.” cümlesinde “bayılıyorum” kelimesi gerçek anlamda kullanılmıştır.

( D ) “Bir keresinde öylesine dalmıştım ki elektrikli trenle oynarken gelişlerini fark edememiştim.” cümlesinde “dalmıştım” sözcüğü mecaz anlamda kullanılmıştır.

( D ) “Yüksekten bir bırakıyorum aşağı, hoop! ”cümlesinde “aşağı” kelimesi gerçek anlamda kullanılmıştır.

( Y ) “Dizlerimdeki o acımasız romatizma ağrılarını bile…” cümlesinde “ağrı” kelimesi mecaz anlamda kullanılmıştır.

Oyuncak Metni Cevapları 5. Sınıf Türkçe Kitabı Sayfa 14

5. ETKİNLİK

a) Aşağıdaki cümlelerde geçen deyimlerin altını çiziniz.

(Cümlelerdeki deyimleri altları çizilmiş ve yeşil renkle gösterilmiştir.)

1. Pencereden dışarı bakıyorum, onlar gözden kayboluncaya kadar.

2. Onların evden çıkmalarını bekliyorum, dört gözle bekliyorum.

3. Utancımdan kıpkırmızı olmuştum.

4. Kızım beni yere yatmış, trenle oynarken görünce katıla katıla gülmüş, bana, “Ne o baba, çocukluğa mı özendin?” diye takılmıştı.

b) Yukarıdaki deyimler dışında metinde geçen farklı iki deyim bularak cümle içinde kullanınız.

1. Tıpış tıpış yürümek.

Korkudan tıpış tıpış yürüdü.

2. Nişan almak.

Nişan almak için nefesini tuttu.

c) Bulduğunuz deyimler cümlenin anlamına nasıl bir katkı sağlamaktadır?

Deyimler cümlenin anlamına katkı sağlar. Cümlenin anlamını kuvvetlendirir. Cümledeki ifadeyi güçlendirir, anlama derinlik katar.

6. ETKİNLİK

“Oyuncak” metni ile aşağıdaki metni tür ve biçim bakımından karşılaştırınız.

OYUNCAKÇI AMCA

Oyuncakçı amca,
Ne çok oyuncakların var;
Top, tank, tüfek, tabanca…
Gövdem titriyor,
Onlara bakınca!
N’olursun oyuncakçı amca,
Bundan böyle bizlere,
Oyuncak tüfekler yerine,
Ak yelkenli bir gemi,
Bir de süslü bebekler getir,
Unutma emi?
Sonra oyuncakçı amca,
Senden aldığım tüfekleri,
Bozarak onlardan kuş yaptım,
Bana kızmazsın değil mi?

Abdülkadir BULUT

OYUNCAK

Tür: Düz yazıdır.

Biçim: Olay yazılarından hikaye türüne ait özellikler taşımaktadır. Serim, düğüm ve çözüm planına uyulmuştur.

OYUNCAKÇI AMCA

Tür: Şiirdir.

Biçim: Üç kıt’adan oluşmuştur. Dizeler arasında kafiye vardır. Belirli bir hece ölçüsü kullanılmamıştır.

Oyuncak Metni Cevapları 5. Sınıf Türkçe Kitabı Sayfa 15

7. ETKİNLİK

Bir oyuncak tasarlasaydınız bu oyuncak nasıl olurdu? Arkadaşlarınıza anlatınız.

Aşağıdaki linkten tasarladığımız oyuncak nasıl olurdu okuyabilirsiniz.

Oyuncak tasarımı

8. ETKİNLİK

Aşağıda verilen boşluğa “oyun ve oyuncak” konulu bir hikâye yazınız.

Aşağıdaki linkten “Oyun ve oyuncak” konulu hikâyeyi okuyabilirsiniz.

“Oyun ve oyuncak” konulu bir hikâye yazınız.

GELECEK DERSE HAZIRLIK

1. Ailenizdeki ya da çevrenizdeki yetişkinlerden çocukluklarında oynadıkları bir oyunu öğreniniz.

Örnek olarak, aşağıdaki butona tıklayarak eski bir oyun hakkındaki araştırma yazısına ulaşabilirsiniz.

Saklambaç oyunu

 

Leave a Reply