10. Sınıf İngilizce 2. Ünite Kelimeleri ve Anlamları LEGENDARY FIGURE Gizem Yayıncılık

10. Sınıf İngilizce 2. Ünite Kelimeleri ve Anlamları LEGENDARY FIGURE.10. Sınıf İngilizce 3. Ünite Kelimeleri ve Anlamları Plans. 10. sınıf İngilizce ders kitabı Gizem Yayıcılık 3. ünite LEGENDARY FIGURE ünitesinde geçem ingilizce kelimelerin Türkçe anlamlarını ve çevirilerini aşağıdaki bölümde okuyabilirsiniz.

10. Sınıf İngilizce 3. Ünite Kelimeleri ve Anlamları LEGENDARY FIGURE

İngilizce Ders Kitabının Arkasındaki 3. Ünite Kelimeleri ve Anlamları

Legendary Figures-Efsanevi Şahıslar
argue-tartışmak
army-ordu
attack-saldırı
banquet-ziyafet
blind-görme engelli
brave-cesur
castle-kale
century-yüzyıl
cruel-acımasız
dead-ölü
destroy-tahtip etmek
disappear-yok olmak
dunk-bandırmak
empire-imparatorluk
fight-kavga etmek
fort-kale
front line-cephe attı
greet-selamlaşmak
heroic-kahramanca
heroism-kahramanlık
hug-sarılmak
ignore-görmezden gelmek
invade-istila etmek
legendary-esanevi
mausoleum-türbe
motherland-vatan
prison-hapishanr
raid-yağma
revenge-intikam
sleeve-elbise kolu, kol düzeni
statue-heykel
tale-masal
unique-benzersiz
veteran-eski asker
vizier-vezir
war-savaş

İLAVE KELİMELER

ambitious-hırslı
ancestor-ata
artilleryman-topçu
battleship-savaş gemisi
besiege-kuşatma
cannon-top
conquer -fethetmek
dare to-cesaret etmek
declare -bildirmek
defensive -savunma
destroy -tahrip etmek
determined -azimli
division -bölüm
due to -den dolayı
faint-baygın
fleet -filo
fort -kale
genius -dahi
heart-stopping-kalp durduran
impressive -etkileyici
independent -bağımsız
legendary -efsanevi
look after-ilgilenmek
memorable -unutulmaz
mine-maden
outstanding-muhteşem
pay attention-dikkat etmek
religious-din
rely-güvenmek
respect-saygı
revolution-devrim
shell-kabuk
statesman-devlet adamı
strait-boğaz
surrender-teslim
take care-kendine dikkat et
triumphan-muzaffer
unbeaten-yenilmez
victory-Zafer
worship-tapmak

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir