10. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi ve Cevaplar Sayfa 126 Gizem Yayıncılık

10. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 126 Gizem Yayıncılık konusunu kısaca yazdık. 10. sınıf İngilizce ders kitabı Gizem Yayıcılık kitabının İngilizce soru, metin İngilizce cümlelerinin Türkçe çevirilerini sayfa sayfa aşağıdaki bölümden okuyabilirsiniz. 9. ünite.

10. Sınıf İngilizce Kitabı Sayfa 126 Türkçe Çevirisi Gizem Yayıncılık

SAYFA 126 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

I. Read the text again and complete the table as in the example.

1946 Aziz Sancar was born.,
1963: He started Istanbul School of Medicine.
1969: He graduated from Istanbul University.
1977: He completed his doctorate at the University of Texas.
1977: He started his postdoctoral work at Yale University School of Medicine.
1982: He started to work at the University of North Carolina.
2001: He got the North Carolina Distinguished Chemist Award.
2005: He became a member of the United States National Academy of Sciences.
2006: He was elected to the Turkish Academy of Sciences.
2007: He established the Aziz and Gwen Sancar Foundation with his wife.
2015: He got the Nobel prize in chemistry.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

I. Metni tekrar okuyunuz ve örnekteki gibi tabloyu tamamlayınız.

1946 Aziz Sancar doğdu.,
1963: İstanbul Tıp Fakültesine başladı.
1969: İstanbul Üniversitesi’nden mezun oldu.
1977: Doktorasını Texas Üniversitesi’nde tamamladı.
1977: Doktora sonrası çalışmalarına Yale Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde başladı.
1982: Kuzey Karolina Üniversitesi’nde çalışmaya başladı.
2001: Kuzey Carolina Seçkin Kimyager Ödülü’nü aldı.
2005: Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Bilimler Akademisi’ne üye oldu.
2006: Türkiye Bilimler Akademisi’ne seçildi.
2007: Eşi ile birlikte Aziz ve Gwen Sancar Vakfı’nı kurdu.
2015: Kimyada Nobel ödülünü aldı.

 


After You Read
A. Work in pairs. Take turns to talk about Canan Dağdeviren’s achievements.
B. Work with a different partner. Take turns to talk about Aziz Sancar’s achievements.

DISCUSSION TIME
A. Work in groups of 4. Talk about your personal hero in turn. Say why he/she is your hero.
B. Work in groups of 4. Discuss the quote below. Share your group’s opinions with the class.
“Chase your dreams or let them go.”

E-PORTFOLIO ENTRY

Read the instructions below and do your project.
 Research your personal hero on the Internet.
 Use the information to prepare a poster. Add some visuals. You can make an e-poster.
 Present your poster to your classmates next week.
 When your teacher gives it back, take a photo of your project and upload it to your blog.

WRITING

Imagine yourself as a hero/ heroine and write a short paragraph in your notebook. Present your paragraph to your classmates next lesson.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Okuduktan sonra
A. Çiftler halinde çalışın. Sırayla Canan Dağdeviren’in başarılarından bahsedelim.
B. Farklı bir ortakla çalışın. Aziz Sancar’ın başarılarını sırayla konuşun.

TARTIŞMA ZAMANI
A. 4 kişilik gruplar halinde çalışın. Sırasıyla kişisel kahramanınız hakkında konuşun. Neden senin kahramanın olduğunu söyle.
B. 4 kişilik gruplar halinde çalışın. Aşağıdaki alıntıyı tartışın. Grubunuzun görüşlerini sınıfla paylaşın.
“Hayallerinin peşinden git ya da bırak onları.”

E-PORTFÖY GİRİŞİ

Aşağıdaki talimatları okuyun ve projenizi yapın.
 Kişisel kahramanınızı internette araştırın.
 Poster hazırlamak için bilgileri kullanın. Biraz görsel ekleyin. Bir e-poster hazırlayabilirsiniz.
 Posterinizi gelecek hafta sınıf arkadaşlarınıza sununuz.
 Öğretmeniniz geri verdiğinde projenizin bir fotoğrafını çekin ve blogunuza yükleyin.

YAZI

Kendinizi bir kahraman/kahraman olarak hayal edin ve defterinize kısa bir paragraf yazın. Bir sonraki derste paragrafınızı sınıf arkadaşlarınıza sunun.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir