10. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 22 Gizem Yayıncılık

10. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 22 Gizem Yayıncılık konusunu kısaca yazdık. 10. sınıf İngilizce ders kitabı Gizem Yayıncılık kitabının İngilizce soru, metin İngilizce cümlelerinin Türkçe çevirilerini sayfa sayfa aşağıdaki bölümden okuyabilirsiniz.

10. Sınıf İngilizce Kitabı Sayfa 22 Türkçe Çevirisi Gizem Yayıncılık

SAYFA 22 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Theme 3: Legendary Figures

A. Read the following sentences from a Nasreddin Hodja story. They’re jumbled up. Have you ever read or heard of this story?

(……5…..) a. The next morning, the Hodja bought 2 kilos of meat and he again told his wife to cook it.
(……3…..) b. When the Hodja came home, his wife said, “The cat stole the meat. It ran so fast that I couldn’t catch it.”
(…7……..) c. The Hodja got angry and grabbed the cat.
(……1…..) d. One day, the Hodja bought some meat and gave it to his wife.
(……8…..) e. The Hodja weighed the cat and said, “The cat weighs 2 kilos. If this is the cat, where’s the meat? But if this is the meat, then, where’s the cat?”
(……4…..) f. The Hodja got very unhappy because he wanted to eat meat.
(…2……..) g. The Hodja wanted his wife to cook the meat and went out, but she cooked and ate it all.
(……6…..) h. The Hodja couldn’t eat the meat in the evening because his wife again told him, “The cat ate it.”

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Tema 3: Efsanevi Figürler

A. Aşağıdaki cümleleri bir Nasreddin Hoca hikayesinden okuyunuz. Karışmış durumdalar. Bu hikayeyi hiç okudunuz mu veya duydunuz mu?

(……5…..) a. Ertesi sabah Hoca 2 kilo et aldı ve karısına tekrar pişirmesini söyledi.
(……3…..) b. Hoca eve geldiğinde eşi, “Kedi eti çalmış. O kadar hızlı koştu ki yakalayamadım.”
(…7……..) c. Hoca sinirlendi ve kediyi yakaladı.
(……1…..) d. Hoca bir gün et alıp hanımına vermiş.
(……8…..) e. Hoca kediyi tartmış ve “Kedi 2 kilo. Bu kediyse, et nerede? Ama eğer et buysa, o zaman kedi nerede?”
(……4…..) f. Hoca et yemek istediği için çok üzüldü.
(…2……..) g. Hoca, hanımından eti pişirmesini istedi ve dışarı çıktı, ama o pişirdi ve hepsini yedi.
(……6…..) h. Hoca akşamleyin yiyemedi, çünkü karısı tekrar “Kedi yedi” dedi.


B. Listen to the story and put the events in the correct order. (Audio 3.8).

C. Work in pairs. Take turns to tell the Nasreddin Hodja story in activity A. Start as follows.
One day, the Hodja bought some meat

D. Work in pairs. First think about the events in the story and write a conversation. Then choose a character, the Hodja or his wife, and memorize your lines. Finally, act out your conversation for your classmates.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

B. Hikayeyi dinleyin ve olayları doğru sıraya koyun. (Ses 3.8).

C. Çiftler halinde çalışın. A etkinliğinde sırayla Nasreddin Hoca hikayesini anlatın. Aşağıdaki gibi başlayın.
Hoca bir gün et almış.

D. Çiftler halinde çalışın. Önce hikayedeki olayları düşünün ve bir konuşma yazın. Sonra bir karakter seçin, Hoca veya eşi ve replerinizi ezberleyin. Son olarak, sınıf arkadaşlarınız için konuşmanızı canlandırın.


E. Work in groups of 4. Read the instructions below and prepare a short play.

• Choose a different Nasreddin Hodja story together.
• Write the script in class.
• Choose your character, and memorize your lines at home.
• Arrange the costumes if possible.
• Act out your play for your classmates next week.
• Finally, vote for the best performance.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

E. 4 kişilik gruplar halinde çalışın. Aşağıdaki talimatları okuyun ve kısa bir oyun hazırlayın.

• Birlikte farklı bir Nasreddin Hoca hikayesi seçin.
• Senaryoyu sınıfta yazın.
• Karakterinizi seçin ve repliklerinizi evde ezberleyin.
• Mümkünse kostümleri düzenleyin.
• Gelecek hafta sınıf arkadaşlarınız için oyununuzu canlandırın.
• Son olarak, en iyi performans için oy verin.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir