10. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 23 Gizem Yayıncılık

10. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 23 Gizem Yayıncılık konusunu kısaca yazdık. 10. sınıf İngilizce ders kitabı Gizem Yayıncılık kitabının İngilizce soru, metin İngilizce cümlelerinin Türkçe çevirilerini sayfa sayfa aşağıdaki bölümden okuyabilirsiniz.

10. Sınıf İngilizce Kitabı Sayfa 23 Türkçe Çevirisi Gizem Yayıncılık

SAYFA 23 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

G. Read the text and answer the following questions.
……………………………………………………………….
Seyit Ali was born in Balıkesir in 1889. He joined the Ottoman army in 1909 and then he fought in the Balkan War in 1912. When the First World War broke out in 1914, he went to Çanakkale and began his duty as an artilleryman. The allied naval forces started an attack on 18th March, 1915 because they wanted to pass the Dardanelles (Çanakkale) Straits. Corporal Seyit Ali was in Fort Rumeli Mecidiye then. The enemy started bombarding the fort. Suddenly, Seyit Ali and his friends saw that the crane wasn’t working at all. That was a big problem because they couldn’t lift the cannonballs without it. Each cannonball weighed nearly 275 kilos. It was impossible to raise them so they couldn’t fire the cannon. Everybody was hopeless and didn’t know what to do. Just then, Corporal Seyit Ali lifted a cannonball. His friends were looking at him, but they couldn’t believe their eyes. Seyit Ali walked slowly and put it on the cannon. Next, he fired. The cannonball hit the enemy ship Ocean. He carried two more cannonballs and shot. The third one damaged Ocean badly. After a short while, it crashed one of the mines in the sea and sank. The moment was so critical that it changed the course of the war. While the enemy felt sure of winning a victory, they failed. Finally, all the world learned that Çanakkale is impassable. When the First World War ended in 1918, Seyit Ali returned to his village. He got the surname Çabuk in 1934. And in 1939, Seyit Ali Çabuk got very ill and died. Now he’s one of the legendary figures in Turkish history and the Turkish people never forget him.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

G. Metni okuyun ve aşağıdaki soruları cevaplayın.
………………………………………………………. ………………….
Seyit Ali, 1889’da Balıkesir’de doğdu. 1909’da Osmanlı ordusuna katıldı, ardından 1912’de Balkan Savaşı’nda savaştı. 1914’te Birinci Dünya Savaşı çıkınca Çanakkale’ye giderek topçu olarak göreve başladı. Müttefik deniz kuvvetleri Çanakkale (Çanakkale) Boğazlarını geçmek istedikleri için 18 Mart 1915’te taarruza geçtiler. Onbaşı Seyit Ali o zaman Rumeli Mecidiye Kalesi’ndeydi. Düşman kaleyi bombalamaya başladı. Birden Seyit Ali ve arkadaşları vincin hiç çalışmadığını gördüler. Bu büyük bir problemdi çünkü top güllelerini onsuz kaldıramıyorlardı. Her bir top mermisi yaklaşık 275 kilo ağırlığındaydı. Topu ateşlememeleri için onları yükseltmek imkansızdı. Herkes çaresizdi ve ne yapacağını bilmiyordu. Tam o sırada Onbaşı Seyit Ali bir gülle kaldırdı. Arkadaşları ona bakıyorlardı ama gözlerine inanamadılar. Seyit Ali yavaşça yürüdü ve topa dayadı. Ardından ateş etti. Top mermisi düşman gemisi Ocean’a çarptı. İki top mermisi daha taşıdı ve ateş etti. Üçüncüsü Ocean’a çok zarar verdi. Kısa bir süre sonra denizdeki mayınlardan birine çarparak battı. O an o kadar kritikti ki savaşın gidişatını değiştirdi. Düşman zafer kazanacağından emin olsa da başarısız oldu. Sonunda bütün dünya Çanakkale’nin geçilmez olduğunu öğrendi. 1918’de Birinci Dünya Savaşı bitince Seyit Ali köyüne döndü. 1934’te Çabuk soyadını aldı. 1939’da Seyit Ali Çabuk çok hastalandı ve öldü. Artık Türk tarihinin efsane isimlerinden biridir ve Türk halkı onu asla unutmaz.


1. Where was Seyit Ali born?
He was born in Balıkesir.
2. What was his duty in Çanakkale?
He was an artilleryman there.
3. Why did the allied naval forces start an attack on 18th March, 1915?
Because they wanted to pass the Dardanelles Straits.
4. What was the problem in Fort Rumeli Mecidiye during the enemy attack?
The crane wasn’t working at all, so they couldn’t lift the connonballs and fire the cannon.
5. How much did each cannonball weigh?
Each cannonball weighed nearly 275 kilos.
6. What lesson did the enemy learn on 18th March, 1915?
They learned that Çanakkale is impassable.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

1. Seyit Ali nerede doğdu?
Balıkesir’de doğdu.
2. Çanakkale’deki görevi neydi?
Orada bir topçuydu.
3. Müttefik deniz kuvvetleri neden 18 Mart 1915’te taarruza geçti?
Çünkü Çanakkale Boğazı’nı geçmek istiyorlardı.
4. Düşman saldırısı sırasında Rumeli Mecidiye Kalesi’ndeki sorun neydi?
Vinç hiç çalışmıyordu, bu yüzden topları kaldırıp topu ateşleyemediler.
5. Her bir top mermisi ne kadar ağırdı?
Her bir top mermisi yaklaşık 275 kilo ağırlığındaydı.
6. 18 Mart 1915’te düşman hangi dersi aldı?
Çanakkale’nin geçilmez olduğunu öğrendiler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir