10. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 31 Gizem Yayıncılık

10. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 31 Gizem Yayıncılık konusunu kısaca yazdık. 10. sınıf İngilizce ders kitabı Gizem Yayıncılık kitabının İngilizce soru, metin İngilizce cümlelerinin Türkçe çevirilerini sayfa sayfa aşağıdaki bölümden okuyabilirsiniz.

10. Sınıf İngilizce Kitabı Sayfa 31 Türkçe Çevirisi Gizem Yayıncılık

SAYFA 31 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

M. Read the following text and write a good title for it.

Traditionally, it’s important for Turkish people to set up foundations. The Ahi Foundation is one of the most well-known foundations in our history. It started in Anatolia in the 13th century. Ahi Evran was a Turkish philosopher, and he founded the “Ahi-order”. He was the leader of 32 craft and trade types. He was born in Azerbaijan. The exact date of his birth is not known, but he died in 1261. His mausoleum is in Kırşehir. According to Ahi Evran, moral values are essential in professional and trade activities. He used to recommend the members of the Ahi Foundation to be honest while trading. He used to tell them to avoid cheating people. The Ahi Foundation used to act as a school and increased its members’ knowledge. An Ahi person used to have an occupation. He was a craftsman, a merchant or a profession owner. He used to be generous, tolerant, just, respectful and modest. Besides, an Ahi person used to help the poor. Solidarity became part of the Turkish society with the Ahi Foundation. This improved the economic life as well. Turkish people still remember Ahi Evran. In order to keep the Ahi Foundation’s values alive, they celebrate the Ahi-order, Craftsmen and Merchants Festival in Kırşehir in the third week of September every year.

N. Answer these questions according to the text above.
1. When did the Ahi Foundation start in Anatolia?
2. Who founded the “Ahi-order”?
3. Where was this person born?
4. When did he die?
5. Did Ahi Evran use to tell the members of the Ahi Foundation to cheat people?
6. Did the Ahi Foundation use to act as a school?
7. Did an Ahi person use to have an occupation?
8. When do people celebrate the Ahi-order, Craftsmen and Merchants Festival?
9. Where do they celebrate the festival?
10.Why do they celebrate it?

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

M. Aşağıdaki metni okuyunuz ve ona güzel bir başlık yazınız.

Geleneksel olarak Türk insanının vakıf kurması önemlidir. Ahi Vakfı, tarihimizin en bilinen vakıflarından biridir. 13. yüzyılda Anadolu’da başlamıştır. Ahi Evran bir Türk filozofudur ve “Ahi tarikatı”nı kurmuştur. 32 zanaat ve ticaret türünün lideriydi. Azerbaycan’da doğdu. Doğum tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte 1261 yılında vefat etmiştir. Türbesi Kırşehir’dedir. Ahi Evran’a göre mesleki ve ticari faaliyetlerde ahlaki değerler esastır. Ahi Vakfı üyelerine ticaret yaparken dürüst olmalarını tavsiye ederdi. İnsanları aldatmaktan kaçınmalarını söylerdi. Ahi Vakfı, bir okul işlevi görür ve üyelerinin bilgi birikimini artırırdı. Eskiden Ahi bir meslek sahibiydi. Esnaf, tüccar veya meslek sahibiydi. Cömert, hoşgörülü, adil, saygılı ve alçakgönüllüydü. Ayrıca bir Ahi, fakirlere yardım ederdi. Dayanışma, Ahi Vakfı ile Türk toplumunun bir parçası oldu. Bu da ekonomik hayatı iyileştirdi. Türk insanı hala Ahi Evran’ı hatırlıyor. Ahi Vakfı’nın değerlerini yaşatmak için her yıl Eylül ayının üçüncü haftasında Kırşehir’de Ahilik, Esnaf ve Tüccar Bayramı’nı kutlarlar.

N. Bu soruları yukarıdaki metne göre cevaplayınız.
1. Ahi Vakfı Anadolu’da ne zaman başladı?
2. “Ahi tarikatı”nı kim kurdu?
3. Bu kişi nerede doğdu?
4. Ne zaman öldü?
5. Ahi Evran, Ahi Vakfı üyelerine insanları kandırmalarını mı söylüyordu?
6. Ahi Vakfı okul olarak mı kullanmıştır?
7. Ahi bir meslek sahibi oldu mu?
8. Ahilik, Esnaf ve Tüccar Bayramı ne zaman kutlanır?
9. Bayramı nerede kutluyorlar?
10.Neden kutluyorlar?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir