10. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 32 Gizem Yayıncılık

10. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 32 Gizem Yayıncılık konusunu kısaca yazdık. 10. sınıf İngilizce Çalışma ders kitabı Gizem Yayıncılık kitabının İngilizce soru, metin İngilizce cümlelerinin Türkçe çevirilerini sayfa sayfa aşağıdaki bölümden okuyabilirsiniz.

10. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Sayfa 32 Türkçe Çevirisi Gizem Yayıncılık

SAYFA 32 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

O. Read the text again. Circle the characteristics that an Ahi person used to have

lazy honest shy generous tolerant
just helpful respectful greedy modest

P. Find these words in the text in activity M. Then read the definitions (1-4) and fill in the gaps with the correct words

founded recommend merchant solidarity

1. support by one person or a group of people for another because they share similar feelings, opinions, aims, etc.: …….solidarity……
2. advise somebody to do something: …………recommend………..
3. started something, such as an organization or a company: ……founded ….
4. a person that buys and sells products in large amounts: ….merchant….

Q. Look at activity P again. Use the correct words to complete the following sentences.

1. We ……………recommend…………. you to book your flight early.
2. His uncle ……………founded…………… an Internet business last summer.
3. A strong earthquake hit the island two days ago. Since then, hundreds of people have shown……….solidarity……… with the survivors.
4. My grandfather is a coalmerchant…… . He’s been selling coal for fifty years

R. Read the extract from a history textbook. Complete the sentences with the correct information.

The Ottoman Sultans used to build foundations for charity, and these foundations played an important role in improving the society. First of all, the rich came together there and helped the poor. They used to provide food, clean drinking water and clothes for the needy. The Ottomans succeeded in eliminating poverty through the foundations for six centuries. Moreover, these charitable organizations used to offer education and medical services to the public. They also used to pay for fountains, bridges, mosques, markets, inns, roads and so on. In this way, the foundations developed the socio-economic life.

1. It was traditional for ……The Ottoman Sultans……. to build foundations for charity.

2. ………The rich…….. used to provide food, clean drinking water and clothes for the needy at foundations.

3. With foundations, it became possible to eliminate …poverty.…for six centuries.

4. Foundations used to offer the public …education and medical services……

5. Foundations paid for …..fountains, bridges, mosques, markets, inns, roads and so on………. .

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

O. Metni tekrar okuyun. Bir Ahi insanının sahip olduğu özellikleri yuvarlak içine alınız.

tembel dürüst utangaç cömert hoşgörülü
sadece yardımsever saygılı açgözlü mütevazı

P. M etkinliğindeki metinde bu kelimeleri bulun. Ardından tanımları (1-4) okuyun ve boşlukları doğru kelimelerle doldurun

kurulan tavsiye tüccar dayanışması

1. Bir kişi veya bir grup insan tarafından benzer duyguları, görüşleri, amaçları vb. paylaştığı için diğerine destek: …….dayanışma……
2. birine bir şey yapmasını tavsiye etmek: …………….tavsiye etmek………..
3. bir kuruluş ya da şirket gibi bir şeye başladı: ……kurulu ….
4. Çok miktarda ürün alıp satan kişi: ….tüccar….

S. P etkinliğine tekrar bakın. Aşağıdaki cümleleri tamamlamak için doğru kelimeleri kullanın.

1. Biz ……………tavsiye ederiz…………. uçuşunuzu erkenden ayırtmanızı.
2. Amcası ……………geçen yaz …………… bir İnternet işi kurdu.
3. İki gün önce adayı güçlü bir deprem vurdu. O zamandan beri yüzlerce insan hayatta kalanlarla ……..dayanışma gösterdi.
4. Dedem kömür tüccarı…… . Elli yıldır kömür satıyor

R. Bir tarih ders kitabından alıntıyı okuyun. Cümleleri doğru bilgilerle tamamlayınız.

Osmanlı padişahları hayır vakıfları kurar ve bu vakıflar toplumun gelişmesinde önemli rol oynardı. Önce zenginler orada bir araya gelip fakirlere yardım ettiler. İhtiyaç sahiplerine yiyecek, temiz içme suyu ve giyecek sağlarlardı. Osmanlılar altı asır boyunca vakıflar aracılığıyla yoksulluğu gidermeyi başarmışlardır. Ayrıca, bu hayır kurumları halka eğitim ve tıbbi hizmetler sunardı. Çeşmeler, köprüler, camiler, çarşılar, hanlar, yollar vb. için de para ödüyorlardı. Vakıflar bu şekilde sosyo-ekonomik hayatı geliştirmiştir.

1. ……Osmanlı Padişahlarının……. hayır vakıfları kurmaları gelenekseldi.

2. ………Zenginler…….. vakıflarda ihtiyaç sahiplerine yiyecek, temiz içme suyu ve giyecek temin ederdi.

3. Vakıflarla altı asır boyunca …yoksulluğu… ortadan kaldırmak mümkün oldu.

4. Kamuya …eğitim ve sağlık hizmetleri sunmak için kullanılan vakıflar……

5. Ödenen vakıflar …..çeşmeler, köprüler, camiler, çarşılar, hanlar, yollar vb. ……….. .

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir