10. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı (Woorkbook) Türkçe Çevirisi Sayfa 30 Count Me In

10. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı (Woorkbook) Türkçe Çevirisi Sayfa 30 Count Me In. 10. sınıf İngilizce ders kitabı Workbook Çalışma Kitabının kitabının İngilizce soru, metin İngilizce cümlelerinin Türkçe çevirilerini sayfa sayfa aşağıdaki bölümden okuyabilirsiniz.

10. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı (Woorkbook) Türkçe Çevirisi Sayfa 30 Count Me In

Read the short story of the two frogs and fill in the blanks with the appropriate verbs from the box using their past forms in the ‘Simple Past’ or ‘Past Continuous’ tense.

consider – jump – get out – shout – explain – thank – ask
be (2) – decide – say (2) – start – give up – continue

A group of frogs were traveling through the forest when two of them fell into a deep pit. When the other frogs realized how deep the pit was, they told the two frogs that the situation was hopeless. The two frogs started to jump out of the pit to survive. They …decided (1) to try it but in spite of their great effort, the group of frogs were saying (2) that they should stop and wait to die. Eventually, one of the frogs considered (3) what the others were saying (4) and gave up (5) jumping. The other frog continued (6) to jump as hard as he could. The crowd of frogs were shouting (7) at him to stop the pain and just die. He was jumping (8) much harder and finally get out (9) of the pit. The other frogs asked (10) “Didn’t you hear us?” The frog explained (11) the others that he was (12) deaf so he couldn’t hear

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

İki kurbağanın kısa hikayesini okuyun ve boşlukları ‘Basit Geçmiş’ veya ‘Geçmiş Sürekli’ zaman kipindeki geçmiş formlarını kullanarak kutudan uygun fiillerle doldurun.

düşün – atla – çık – bağır – açıkla – teşekkür et – sor
(2) ol – karar ver – söyle (2) – başla – vazgeç – devam et

Bir grup kurbağa ormanda gezinirken ikisi derin bir çukura düştü. Diğer kurbağalar çukurun ne kadar derin olduğunu anlayınca iki kurbağaya durumun umutsuz olduğunu söylemişler. İki kurbağa hayatta kalabilmek için çukurdan dışarı atlamaya başladı. (1) denemeye karar verdiler ama büyük çabalarına rağmen, kurbağa grubu (2) durup ölmeyi beklemeleri gerektiğini söylüyordu. Sonunda kurbağalardan biri (3) diğerlerinin ne dediğini (4) düşündü ve (5) zıplamayı bıraktı. Diğer kurbağa (6) olabildiğince sert zıplamaya devam etti. Kurbağa kalabalığı ona acıyı kesmesi ve ölmesi için bağırıyordu (7). Çok daha sert sıçradı (8) ve sonunda çukurdan (9) çıktı. Diğer kurbağalar (10) “Bizi duymadın mı?” diye sordular. Kurbağa (11) diğerlerine (12) sağır olduğunu ve duyamayacağını açıkladı.


Read the short story again and answer the questions below.

1. How many frogs fell into the deep pit?
Two frogs fell into the pit.

2. How was the situation for the frogs outside?
The situation is hopeless

3. What did the two frogs do to get out of the pit?
They started to jump.

4. Did both of the frogs survive?
No, They didn’t.

5. Why didn’t one of the frogs give up jumping?
Because it was deaf.

6. What message did you get from the text?
You shouldn’t mind what others say, you should go on your way.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Kısa hikayeyi tekrar okuyun ve aşağıdaki soruları cevaplayın.

1. Derin çukura kaç kurbağa düştü?
Çukura iki kurbağa düştü.

2. Dışarıdaki kurbağaların durumu nasıldı?
Durum umutsuz

3. İki kurbağa çukurdan çıkmak için ne yaptı?
Atlamaya başladılar.

4. Kurbağaların ikisi de hayatta kaldı mı?
Hayır, yapmadılar.

5. Kurbağalardan biri neden zıplamayı bırakmadı?
Sağırdı çünkü.

6. Metinden hangi mesajı aldınız?
Başkalarının ne dediğine aldırmamalısın, yoluna devam etmelisin.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir