10. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı (Woorkbook) Türkçe Çevirisi Sayfa 35 Count Me In

10. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı (Woorkbook) Türkçe Çevirisi Sayfa 35 Count Me In. 10. sınıf İngilizce ders kitabı Workbook Çalışma Kitabının kitabının İngilizce soru, metin İngilizce cümlelerinin Türkçe çevirilerini sayfa sayfa aşağıdaki bölümden okuyabilirsiniz.

10. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı (Woorkbook) Türkçe Çevirisi Sayfa 35 Count Me In

Read the text and answer the following questions.

1. Why did people use to be more peaceful in the past?
2. What kept people fit in the past?
3. How did people turn agriculture into a mess?
4. What is so important for people about their clothes today?
5. Do you think everything has changed for the better? Why or why not?

ANSWERS

1.Because they didn’t have any complex economic and political problems.

2. Their daily work kept their bodies running in the past.

3. With the introduction of technology, pesticides and traditional farming culture turned upside down.
4. Wearing trendy clothes matters for people in clothing nowadays.

5. I think everything is getting worse. Because the world has become a worse place in every way.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Metni okuyunuz ve aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Eskiden insanlar neden daha barışçıl davranırdı?
2. İnsanları geçmişte zinde tutan neydi?
3. İnsanlar tarımı nasıl karmakarışık hale getirdi?
4. Günümüzde insanlar için kıyafetleri hakkında bu kadar önemli olan nedir?
5. Her şeyin daha iyiye doğru değiştiğini düşünüyor musunuz? Neden veya neden olmasın?

YANITLAR

1.Çünkü karmaşık ekonomik ve politik sorunları yoktu.

2. Günlük işleri, bedenlerini geçmişte çalıştırdı.

3. Teknolojinin gelişiyle birlikte tarım ilaçları ve geleneksel tarım kültürü alt üst oldu.
4. Modaya uygun giysiler giymek günümüzde giyimli insanlar için önemlidir.

5. Bence her şey kötüye gidiyor. Çünkü dünya her yönden daha kötü bir yer haline geldi.


6A. Use your dictionaries and match the words to the pictures below.

curved TV
central heating
boiler
dryer machine
milking machine
smart phone
plowing machine
dishwasher
washing machine

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

6A. Sözlüklerinizi kullanın ve kelimeleri aşağıdaki resimlerle eşleştirin.

kavisli televizyon
Merkezi ısıtma
Kazan
kurutma makinesi
sağım makinesi
akıllı telefon
çiftçilik makinesi
bulaşık makinesi
çamaşır makinesi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir