10. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 104, 105 Gizem Yayıncılık

10. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 104, 105 Gizem Yayıncılık konusunu kısaca yazdık. 10. sınıf İngilizce ders kitabı Gizem Yayıcılık kitabının İngilizce soru, metin İngilizce cümlelerinin Türkçe çevirilerini sayfa sayfa aşağıdaki bölümden okuyabilirsiniz. 8. ünite Türkçe çevirileri

10. Sınıf İngilizce Kitabı Sayfa 104, 105 Türkçe Çevirisi Gizem Yayıncılık

SAYFA 104 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Before You Listen

A. Read the online activities below. Tick the correct column.

Online activities / I’ve already done / I’d like to do / I wouldn’t like to do
listen to music
download music
watch videos
share videos
share photographs
share opinions
read the news
write blogs
read blogs
join discussion forums
join chat rooms
download games
play games
choose avatars in
games or chat rooms

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

Dinlemeden önce

A. Aşağıdaki çevrimiçi etkinlikleri okuyun. Doğru sütunu işaretleyin.

Çevrimiçi etkinlikler / Daha önce yaptım / yapmak istiyorum / yapmak istemiyorum
müzik dinlemek
müzik indir
video izle
video paylaş
fotoğrafları paylaş
görüş paylaş
Haberleri oku
blog yaz
blogları oku
tartışma forumlarına katıl
sohbet odalarına katıl
Oyunlar indir
oyun oynamak
avatarları seç
oyunlar veya sohbet odaları


B. Discuss the questions with your partner.

1. How often do you use social media?
2. Do you think you are addicted to social media?
3. Do you know anyone who is addicted to social media?

While You Listen

A. Listen to the podcast. Which speakers express a positive attitude to the use of social media?
Tick them. (Audio 8.1)

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

B. Soruları partnerinizle tartışın.

1. Sosyal medyayı ne sıklıkla kullanıyorsunuz?
2. Sosyal medyaya bağımlı olduğunuzu düşünüyor musunuz?
3. Sosyal medyaya bağımlı olan birini tanıyor musunuz?

Dinlerken

A. Podcast’i dinleyin. Hangi konuşmacılar sosyal medya kullanımına karşı olumlu bir tutum sergiliyor?
Onları işaretleyin. (Ses 8.1)


 

SAYFA 105 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

B. Listen to the podcast again and match the speakers (1-5) with the opinions (a-e).

Speaker 1 (…………..) a. People become less social because of social media.
Speaker 2 (…………..) b. Young people spend too much time on social media.
Speaker 3 (…………..) c. Young people are good at using technology.
Speaker 4 (…………..) d. People can contact each other through social media.
Speaker 5 (…………..) e. People should develop their computer skills.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

B. Podcast’i tekrar dinleyin ve hoparlörleri (1-5) görüşlerle (a-e) eşleştirin.

Konuşmacı 1 (…………..) a. Sosyal medya yüzünden insanlar daha az sosyalleşiyor.
Konuşmacı 2 (…………..) b. Gençler sosyal medyada çok fazla zaman geçiriyorlar.
Konuşmacı 3 (…………..) c. Gençler teknolojiyi kullanma konusunda iyidir.
Konuşmacı 4 (…………..) d. İnsanlar birbirleriyle sosyal medya aracılığıyla iletişim kurabilirler.
Konuşmacı 5 (…………..) e. İnsanlar bilgisayar becerilerini geliştirmelidir.


C. Read the phrases below. Listen again and underline the phrases that the speakers use.

Stating personal opinions
I think
I believe
I guess
I suppose
In my view
In my opinion
As I see it
The way I see it
If you ask me
It seems to me that

Listen to the second podcast. Match the speakers with the technological devices in the pictures. (Audio 8.2)

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

C. Aşağıdaki ifadeleri okuyun. Tekrar dinleyin ve hoparlörlerin kullandığı ifadelerin altını çizin.

Kişisel görüş bildirme
bence
inanıyorum
sanırım
sanırım
Bana göre
bence
Gördüğüm kadarıyla
Gördüğüm yol
Bana sorarsan
Bana öyle geliyor ki

İkinci podcast’i dinleyin. Hoparlörleri resimlerdeki teknolojik cihazlarla eşleştirin. (Ses 8.2)


E. Listen again and circle T for true or F for false for each statement.

1. Speaker 1 prefers the device because it has many different functions. T F
2. Speaker 2 would rather use the device since he can use social media easily. T F
3. The device is more powerful and therefore Speaker 3 would rather use it. T F
4. Speaker 4 prefers the device because its performance is better.

After You Listen
Work in groups of 4. Look at activity B above. Answer the following questions. Use some phrases from activity C to state your opinions.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

E. Tekrar dinleyin ve her cümle için doğru için T, yanlış için F çevirin.

1. Hoparlör 1 birçok farklı işlevi olduğundan cihazı tercih eder. T F
2. Konuşmacı 2, cihazı sosyal medyayı kolayca kullanabileceği için kullanmayı tercih eder. T F
3. Cihaz daha güçlüdür ve bu nedenle Hoparlör 3 bunu kullanmayı tercih eder. T F
4. Hoparlör 4 performansı daha iyi olduğu için cihazı tercih ediyor.

Dinledikten Sonra
4’lü gruplar halinde çalışın. Yukarıdaki B aktivitesine bakın. Aşağıdaki soruları cevaplayın. Fikirlerinizi belirtmek için C etkinliğinden bazı ifadeler kullanın.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.