10. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 106, 107 Gizem Yayıncılık

10. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 106, 107 Gizem Yayıncılık konusunu kısaca yazdık. 10. sınıf İngilizce ders kitabı Gizem Yayıcılık kitabının İngilizce soru, metin İngilizce cümlelerinin Türkçe çevirilerini sayfa sayfa aşağıdaki bölümden okuyabilirsiniz. 8. ünite Türkçe çevirileri

10. Sınıf İngilizce Kitabı Sayfa 106, 107 Türkçe Çevirisi Gizem Yayıncılık

SAYFA 106 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

IDIOMS/ PROVERBS CORNER
Read the sentences from the first podcast. Choose the correct answer.
IDIOMS/ PROVERBS CORNER
Which option has the similar meaning?
1. I’m not an expert at this topic by a long shot.
a. I’m not one of the best experts at this topic.
b. I’m not an expert at this topic at all/ in any way.
2. Young people know a lot about cutting-edge technology.
a. Young people know a lot about the latest developments in technology.
b. Young people know a lot about the advantages of technology.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

DEYİMLER / Atasözleri KÖŞESİ
İlk podcast’ten cümleleri okuyun. Doğru cevabı seç.
İDEALLER / Atasözleri KÖŞESİ
Hangi seçenek benzer anlama sahiptir?
1. Bu konuda uzun zamandır uzman değilim.
a. Bu konunun en iyi uzmanlarından biri değilim.
b. Bu konuda hiçbir şekilde uzman değilim / hiçbir şekilde.
2. Gençler en son teknoloji hakkında çok şey biliyorlar.
a. Gençler teknolojideki son gelişmeler hakkında çok şey biliyorlar.
b. Gençler teknolojinin avantajları hakkında çok şey biliyorlar.


PRONUNCIATION

A. Listen to the sentence from the first podcast. Pay attention to the pronunciation of the words in bold. Then practise saying the sentence. (Audio 8.3)

I’ve watched a documentary which is about technology and use of social media.

B. The following words are from the podcasts. Listen and repeat. (Audio 8.4)

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

TELAFFUZ

A. İlk podcast’ten cümleyi dinleyin. Kalın yazılmış kelimelerin telaffuzlarına dikkat edin. Sonra cümle söyleyerek pratik yapın. (Ses 8.3)

Sosyal medyanın teknolojisi ve kullanımı ile ilgili bir belgesel izledim.

B. Aşağıdaki kelimeler podcast’lerden alınmıştır. Dinle ve tekrar et. (Ses 8.4)


 

C. Listen to the following sentences. Pay attention to the difference in the /v/ and /w/ sounds. (Audio 8.5)

My mother is very patient.
A vet loves animals.
He puts on a thermal vest in winter.
The gas left the box through the vent.
My aunt makes this soup with veal.
I know the first verse of this song.

Tourists should be wary of pickpockets.
I got wet in the rain.
The sun sets in the west.
Susan went to the airport by taxi.
A bike has two wheels.
My cold got worse last night.

D. Listen again and then practise saying the sentences.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

C. Aşağıdaki cümleleri dinleyin. / V / ve / w / seslerindeki farka dikkat edin. (Ses 8.5)

Annem çok sabırlı.
Bir veteriner hayvanları sever.
Kışın termal yelek giyer.
Gaz kutuyu havalandırmadan terk etti.
Teyzem bu çorbayı dana eti ile yapıyor.
Bu şarkının ilk ayetini biliyorum.

Turistler yankesicilere karşı dikkatli olmalıdır.
Yağmurda ıslandım.
Güneş batıdan batar.
Susan taksiyle havaalanına gitti.
Bisikletin iki tekerleği vardır.
Soğuk algınlığım dün gece kötüleşti

D. Tekrar dinleyin ve sonra cümleleri söyleyerek pratik yapın.


SAYFA 107 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

SPEAKING – 1
Work in groups of 4. Read the following sentences from the second podcast. Make similar sentences to talk about your preferences for technological devices. Use some signal words such as because, as, since, so, therefore.
SPEAKING – 1
I prefer a mobile phone over the other technological devices because my mobile phone is always with me and it has lots of functions. It’s so easy to get online with it. …
… I’d rather use a notebook than a tablet since a notebook has more powerful hardware and faster performance. It can also store more. Therefore, a notebook is the best alternative for me.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

KONUŞMA – 1
4’lü gruplar halinde çalışın. İkinci podcast’ten aşağıdaki cümleleri okuyun. Teknolojik cihaz tercihleriniz hakkında konuşmak için benzer cümleler kurun. Bu nedenle, bu nedenle olduğu gibi bazı sinyal kelimeleri kullanın.
KONUŞMA – 1
Cep telefonumu diğer teknolojik cihazlara tercih ediyorum çünkü cep telefonum her zaman yanımda ve birçok fonksiyonu var. Onunla çevrimiçi olmak çok kolay. …
… Dizüstü bilgisayar daha güçlü bir donanıma ve daha hızlı performansa sahip olduğundan, bir tableti tabletten daha çok kullanmayı tercih ederim. Ayrıca daha fazla depolayabilir. Bu nedenle, dizüstü bilgisayar benim için en iyi alternatif.


IDEO BLOG ENTRY

Prepare your video blog entry.
 Look at activity E on page 105. Imagine you are Speaker 5.
 Describe your preferences for technological devices. State your opinions using some phrases from activity C on page 105.
 Use some signal words like because, as, since, so and therefore.
 Record yourself and make a video podcast.
 Upload your video by the end of this weekend.
 Share it on your blog.
 Your partner will evaluate you after he/she watches your video.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

VİDEO BLOG GİRİŞİ

Video blog girişinizi hazırlayın.
E E etkinliğine bakın, sayfa 105. Konuşmacı 5 olduğunuzu düşünün.
Devices Teknolojik cihazlar için tercihlerinizi açıklayın. Etkinlik C sayfa 105’deki bazı ifadeleri kullanarak görüşlerinizi belirtin.
Since O zamandan beri olduğu gibi bazı sinyal sözcükleri kullanın.
Yourself Kendinizi kaydedin ve video podcast yapın.
Video Bu hafta sonu sonuna kadar videonuzu yükleyin.
Blog Blogunuzda paylaşın.
Partner Partneriniz videonuzu izledikten sonra sizi değerlendirecektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.