10. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 11 Gizem Yayıncılık

10. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 11 Gizem Yayıncılık konusunu kısaca yazdık. 10. sınıf İngilizce ders kitabı Gizem Yayıcılık kitabının İngilizce soru, metin İngilizce cümlelerinin Türkçe çevirilerini sayfa sayfa aşağıdaki bölümden okuyabilirsiniz. 1. Ünite Çevirisi.

10. Sınıf İngilizce Kitabı Sayfa 11 Türkçe Çevirisi Gizem Yayıncılık

SAYFA 11 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

QUESTIONNAIRE
1. Steve and his family live in a big flat. T F
2. He has got two brothers. T F
3. His father works as an engineer. T F
4. His mother is a nurse at a hospital. T F
5. He always walks to school. T F
6. He thinks maths is interesting. T F
7. He likes listening to pop music. T F
8. He loves playing basketball. T F

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

ANKET
1. Steve ve ailesi büyük bir dairede yaşıyorlar. T F
2. İki erkek kardeşi var. T F
3. Babası mühendis olarak çalışıyor. T F
4. Annesi hastanede hemşire. T F
5. Her zaman okula yürür. T F
6. Matematiğin ilginç olduğunu düşünüyor. T F
7. Pop müzik dinlemeyi sever. T F
8. Basketbol oynamayı sever. T F


After You View
A. Read the questionnaire above again and write your answers next to the questions.
B. Work in groups of 4. Share your answers with the group members. Start as follows.
Hi! I’m Yeliz. I live with my parents…

B. Read the statements below. Then watch the video again and circle T for true or F for false for each statement.
Go to page 143 for Language Structures.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Görüntüledikten Sonra
Cevap: Yukarıdaki anketi tekrar okuyun ve cevaplarınızı soruların yanına yazın.
B. 4’lü gruplar halinde çalışın. Yanıtlarınızı grup üyeleriyle paylaşın. Aşağıdaki gibi başlayın.
Selam! Ben Yeliz. Ailemle yaşıyorum…


1. Do you live with your parents?
2. Do you live in a flat?
3. Do you have your own room?
4. Are you from a large family?
5. Do you have any sisters or brothers?
6. What does your father do?
7. What does your mother do?
8. How do you come to school?
9. What school subject do you like most?
10. What school subject do you dislike?
11. Do you play a musical instrument?
12. What kind of music do you like?
13. Do you like pop music?
14. What do you usually do after school?
15. What’s your favorite pastime?

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

B. Aşağıdaki ifadeleri okuyun. Ardından videoyu tekrar izleyin ve her ifade için T için true veya yanlış için F yuvarlak.
Dil Yapıları için sayfa 143’e gidin.

1. Ailenle mi yaşıyorsun?
2. Bir dairede mi yaşıyorsunuz?
3. Kendi odanız var mı?
4. Geniş bir aileden misiniz?
5. Kız veya erkek kardeşin var mı?
6. Baban ne yapıyor?
7. Annen ne yapıyor?
8. Nasıl okula geliyorsun?
9. En çok hangi okul konusunu seviyorsunuz?
10. Hangi okul dersinden hoşlanmıyorsunuz?
11. Bir müzik aleti çalıyor musunuz?
12. Ne tür müzikten hoşlanırsınız?
13. Pop müzik sever misiniz?
14. Okuldan sonra genellikle ne yaparsınız?
15. En sevdiğiniz eğlence hangisi?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir