10. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 111 Gizem Yayıncılık

10. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 111 Gizem Yayıncılık konusunu kısaca yazdık. 10. sınıf İngilizce ders kitabı Gizem Yayıcılık kitabının İngilizce soru, metin İngilizce cümlelerinin Türkçe çevirilerini sayfa sayfa aşağıdaki bölümden okuyabilirsiniz.

10. Sınıf İngilizce Kitabı Sayfa 111 Türkçe Çevirisi Gizem Yayıncılık

SAYFA 111 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

While You Read
A. Read the text and check the words in your list. Were any of your guesses correct?

When people began to make technological devices, they certainly didn’t know how much these devices would develop in the future. For example, when Alexander Graham Bell invented the telephone in 1876, he probably couldn’t imagine that people would use a mobile phone one day.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

Sen okurken
A. Metni okuyun ve listenizdeki kelimeleri kontrol edin. Tahminlerinizden herhangi biri doğru muydu?

İnsanlar teknolojik cihazlar yapmaya başladığında, bu cihazların gelecekte ne kadar gelişeceğini kesinlikle bilmiyorlardı. Örneğin, Alexander Graham Bell 1876’da telefonu icat ettiğinde, muhtemelen insanların bir gün bir cep telefonu kullanacağını hayal edemezdi.


An Italian engineer Guglielmo Marconi invented the radio in 1895. John Logie Baird, who was a Scottish engineer, made the first working television system in 1925. How would they feel if they could see today’s radios or televisions?

As technology develops, the world develops. Here are some of the most important technological developments. Bell laboratories made the first video phone in 1969. Martin Cooper, who is an American engineer, designed the first handheld mobile phone in 1973. And in 2000, millions of people began to use mobile phones. In 2009, technologycompanies made the first smartphone, which performs many functions of a computer. Today smartphones are everywhere. They are used by people all over the world.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

Bir İtalyan mühendis Guglielmo Marconi 1895’te radyoyu icat etti. İskoç bir mühendis olan John Logie Baird, 1925’te ilk çalışan televizyon sistemini yaptı. Bugünkü radyoları veya televizyonları görebilselerdi ne hissederdi?

Teknoloji geliştikçe dünya da gelişir. İşte en önemli teknolojik gelişmelerden bazıları. Bell laboratuvarları ilk video telefonunu 1969’da yaptı. Amerikalı bir mühendis olan Martin Cooper, ilk cep telefonunu 1973’te tasarladı. 2000 yılında milyonlarca kişi cep telefonu kullanmaya başladı. 2009 yılında, teknoloji şirketleri bir bilgisayarın birçok işlevini yerine getiren ilk akıllı telefonu yaptı. Bugün akıllı telefonlar her yerde. Tüm dünyadaki insanlar tarafından kullanılırlar.


As for computer technology, the developments are unbelievable. In 1944, Tommy Flowers designed the first electronic digital computer which was programmable. In 1973, computer engineers made the first computer which had a keyboard and a mouse.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

Bilgisayar teknolojisine gelince, gelişmeler inanılmaz. 1944 yılında, Tommy Flowers programlanabilen ilk elektronik dijital bilgisayarı tasarladı. 1973 yılında bilgisayar mühendisleri, klavye ve faresi olan ilk bilgisayarı yaptılar.


And the first laptop was created in 1983. A British scientist Tim Berners-Lee invented the World Wide Web in 1989. 1991 is the year when WWW became available for everyone. The first wireless Internet network started in 2000. And the Internet has continued to develop rapidly since then. Now we live in the digital era, and computers are in all parts of our lives.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

Ve ilk dizüstü bilgisayar 1983 yılında kuruldu. İngiliz bir bilim adamı Tim Berners-Lee, 1989’da World Wide Web’i icat etti. 1991, WWW’nin herkes için kullanılabilir olduğu yıl. İlk kablosuz internet ağı 2000 yılında başladı. Ve o zamandan beri internet hızla gelişmeye devam etti. Şimdi dijital çağda yaşıyoruz ve bilgisayarlar hayatımızın her yerinde.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir