10. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 115 Gizem Yayıncılık

10. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 1152 Gizem Yayıncılık konusunu kısaca yazdık. 10. sınıf İngilizce ders kitabı Gizem Yayıcılık kitabının İngilizce soru, metin İngilizce cümlelerinin Türkçe çevirilerini sayfa sayfa aşağıdaki bölümden okuyabilirsiniz.

10. Sınıf İngilizce Kitabı Sayfa 115 Türkçe Çevirisi Gizem Yayıncılık

SAYFA 115 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

c. Read the following paragraph and write a good title for it.

Nowadays many people are interested in creating a digital story. It has become one of the most popular hobbies. People use digitaltechnology to tell stories. If you want to design your own digital story, first you should decide what you want to tell. Think small. You’re not writing a novel. Your story will be only 3 to 5 minutes long. Second, you should write your story. It can be a personal tale. Or you can present an idea.

Third, you should create a digital audio clip. You need to use a microphone to record your sentences. Then you should choose the images like your digital photos which you’ll use in your story. Next, you should use a video editing program to combine the sound with the images. After that, you should add background music. If you want, you can also add titles, transitions and effects. Finally, you should publish your story on a video-sharing website. So you can share it with everyone in the world. Why don’t you design a digital story during your next vacation?

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

. Aşağıdaki paragrafı okuyun ve bunun için iyi bir başlık yazın.

Günümüzde birçok insan dijital bir hikaye yaratmakla ilgileniyor. En popüler hobilerden biri haline geldi. İnsanlar hikayeleri anlatmak için dijital teknolojiyi kullanırlar. Kendi dijital öykünüzü tasarlamak istiyorsanız, önce ne söylemek istediğinize karar vermelisiniz. Küçük düşün. Roman yazmıyorsun. Hikayeniz sadece 3 ila 5 dakika sürecek. İkincisi, hikayenizi yazmalısınız. Kişisel bir hikaye olabilir. Ya da bir fikir sunabilirsiniz.

Üçüncü olarak, bir dijital ses klibi oluşturmanız gerekir. Cümlelerinizi kaydetmek için bir mikrofon kullanmanız gerekir. Ardından, hikayenizde kullanacağınız dijital fotoğraflarınız gibi görüntüleri seçmelisiniz. Ardından, sesi görüntülerle birleştirmek için bir video düzenleme programı kullanmalısınız. Bundan sonra fon müziği eklemelisiniz. İsterseniz başlıklar, geçişler ve efektler de ekleyebilirsiniz. Son olarak, hikayenizi bir video paylaşım sitesinde yayınlamanız gerekir. Böylece dünyadaki herkesle paylaşabilirsiniz. Bir sonraki tatilinizde neden dijital bir hikaye tasarlamıyorsunuz?


D. Work in groups of 4. Write a story collaboratively and then turn it into a digital story. Present it to the class next week. After that, upload it to your blog.

dialogue 1:
A: How was Darren’s performance yesterday?
B: It was terrible. When he saw Sue, he hit the panic button and forgot the words of his song.
A: Oh, what a pity!
dialogue 2:
A: How is your relationship with your new flatmate?
B: It’s excellent. We’re on the same wavelength.
A: It’s nice to hear that.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

D. 4’lü gruplar halinde çalışın. Bir hikayeyi birlikte yazın ve dijital bir hikayeye dönüştürün. Gelecek hafta sınıfa sunun. Bundan sonra, blogunuza yükleyin.

diyalog 1:
C: Darren’ın dün performansı nasıldı?
B: Korkunçtu. Sue’yu görünce panik düğmesine bastı ve şarkısının sözlerini unuttu.
A: Ah, ne yazık!
diyalog 2:
C: Yeni ev arkadaşınızla ilişkiniz nasıl?
B: Mükemmel. Aynı dalga boyundayız.
C: Bunu duymak güzel.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir