10. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 12 Gizem Yayıncılık

10. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 12 Gizem Yayıncılık konusunu kısaca yazdık. 10. sınıf İngilizce ders kitabı Gizem Yayıcılık kitabının İngilizce soru, metin İngilizce cümlelerinin Türkçe çevirilerini sayfa sayfa aşağıdaki bölümden okuyabilirsiniz. 1. Ünite Çevirisi.

10. Sınıf İngilizce Kitabı Sayfa 12 Türkçe Çevirisi Gizem Yayıncılık

SAYFA 12 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

A. Study the table below and notice the difference.

Rising intonation in Yes/No questions
Do you live in a flat?
Are you from a large family?
Do you have any sisters or brothers?
Do you like pop music?

Falling intonation in Wh-questions
What does your father do?
How do you come to school?
What school subject do you like most?
What’s your favorite pastime?

B. Listen to the questions and repeat with the correct intonation. (Audio 1.1)

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

A. Aşağıdaki tabloyu inceleyin ve farkı görün.

Evet / Hayır sorularında tonlama yükseliyor
Bir dairede mi yaşıyorsunuz?
Büyük bir aileden misiniz?
Kardeş varmı?
Pop müzik sever misin?

Wh-sorularda düşen tonlama
Baban ne iş yapıyor?
Okula nasıl geliyorsun?
En çok hangi okul konusunu seviyorsun?
En sevdiğiniz eğlence hangisi?

B. Soruları dinleyin ve doğru tonlama ile tekrarlayın. (Ses 1.1)


C. Listen and repeat with the correct intonation. (Audio 1.2)

1. A: Do you live with your parents? B: Yes, I do.
2. A: Are you from a large family? B: No, I’m not.
3. A: What does your mother do? B: She’s a housewife.
4. A: How do you come to school? B: I come to school by bus.

D. Work in pairs. Act out the dialogues above. Pay attention to the correct intonation.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

C. Dinleyin ve doğru tonlama ile tekrarlayın. (Ses 1.2)
1. A: Ailenle mi yaşıyorsun? B: Evet, biliyorum.
2. C: Büyük bir aileden misiniz? B: Hayır, değilim.
3. A: Annen ne yapıyor? B: O bir ev hanımı.
4. A: Nasıl okula geliyorsun? B: Okula otobüsle geliyorum.

D. Çiftler halinde çalışın. Yukarıdaki diyalogları anlatın. Doğru tonlamaya dikkat edin.


SPEAKING

A. Work in pairs. Read the role cards below and role-play the situation.

Student A
Read the questionnaire on page 11. Imagine your teacher wants you to ask the questions to a student from a different class.
Greet your friend. Ask how he/she is.
Explain the situation and ask him/her, “Can you answer my questions?”
Ask him/her the questions in the questionnaire. Pay attention to the correct intonation. Take notes while your friend is answering.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

KONUŞUYORUM

A. Çiftler halinde çalışın. Aşağıdaki rol kartlarını okuyun ve durumu rol yapın.
Öğrenci bir
11. sayfadaki anketi okuyun. Öğretmeninizin soruları farklı bir sınıftan bir öğrenciye sormanızı istediğini düşünün.
Arkadaşını selamlıyorum. Nasıl olduğunu sor.
Durumu açıklayın ve ona “Sorularıma cevap verebilir misiniz?” Diye sorun.
Anketteki soruları sorun. Doğru tonlamaya dikkat edin. Arkadaşınız yanıtlarken not alın.


Student B
Imagine you are Student A’s friend from a different class.
Greet your friend. Say how you are and ask how he/she is.
When your friend explains the situation, say you will be happy to help him/her.
Answer your friend’s questions.

B. Change roles and role-play the situation again.
C. Use your notes and report your friend’s answers to the class. Start as follows.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Öğrenci B
Öğrenci A’nın farklı bir sınıftan arkadaşı olduğunuzu düşünün.
Arkadaşını selamlıyorum. Nasıl olduğunuzu söyleyin ve nasıl olduğunu sorun.
Arkadaşınız durumu açıkladığında ona yardımcı olmaktan memnuniyet duyacağınızı söyleyin.
Arkadaşınızın sorularını yanıtlayın.

B. Rolleri değiştirin ve durumu tekrar oynayın.
C. Notlarınızı kullanın ve arkadaşınızın cevaplarını sınıfa bildirin. Aşağıdaki gibi başlayın.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir