10. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 123 Gizem Yayıncılık

10. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 123 Gizem Yayıncılık konusunu kısaca yazdık. 10. sınıf İngilizce ders kitabı Gizem Yayıcılık kitabının İngilizce soru, metin İngilizce cümlelerinin Türkçe çevirilerini sayfa sayfa aşağıdaki bölümden okuyabilirsiniz.

10. Sınıf İngilizce Kitabı Sayfa 123 Türkçe Çevirisi Gizem Yayıncılık

SAYFA 123 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

While You Read
A. Read the text and underline the correct alternative.
The text is an extract from a biography / an interview

— You’re a person who is known by all the scientists in the world, and you succeeded this before the age of 30. What are the milestones in your life, Professor Canan Dağdeviren?

— Well, when I was 5, my dad gave me a book. This was a real milestone in my life. The book was about Marie Curie, the only female scientist with two Nobel prizes. While I was reading, I was fascinated by her husband Pierre Curie. Actually, he’s my personal hero. He discovered piezoelectricity although he got no education in a lab. That affected my life so much! Mainly about my decision to study physics at university. By the way, I’ve always chased my dreams. I’ve had many difficulties, but I’ve never given up.

— Do you mean that you had some ideas about your current inventions at the young age?

— Yes. When I was a child, I found out that my grandfather died of a heart attack at the age of 28. I told myself, “I’ll make something for people with heart diseases before I’m 28. I promise.” For this reason, I invented a device. It’s a pacemaker which is tied to a heart and recharged with heartbeats. In this way, my childhood dream came true. And I thought, “My device can work on a heart. So why not the other organs of our body?” I’ve worked on many projects since then.

— Yes. One of them is a very thin skin sensor that can be placed on a kneecap or an elbow. Itcan detect skin cancer.

— That’s right. The sensor tells us if there’s something wrong within our body.

— How interesting! You’re very successful.That’s why you were on the Forbes Magazine’s list, “Top 30 Under 30 in Science” in 2015. In the same year, you were also named to the “Top 35 Innovators Under 35” by MIT. Moreover, you have over 25 national and international awards. You’re amazing.

— Thank you very much indeed. I represent my country well in the world. That makes me so proud.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Sen okurken
A. Metni okuyun ve doğru alternatifin altını çizin.
Metin bir biyografiden / bir röportajdan bir alıntıdır

– Dünyadaki tüm bilim adamları tarafından tanınan bir insansınız ve bunu 30 yaşından önce başardınız. Hayatınızdaki kilometre taşları nelerdir Profesör Canan Dağdeviren?

– 5 yaţýndayken, babam bana bir kitap verdi. Bu hayatımda gerçek bir dönüm noktasıydı. Kitap iki Nobel ödülü alan tek kadın bilim adamı Marie Curie hakkındaydı. Okurken kocası Pierre Curie beni büyüledi. Aslında o benim kişisel kahramanım. Laboratuarda eğitim almamasına rağmen piezoelektrikliği keşfetti. Bu hayatımı çok etkiledi! Temelde üniversitede fizik okuma kararım hakkında. Bu arada, hep hayallerimi kovaladım. Birçok zorluğum oldu, ama hiç vazgeçmedim.

– Yani gençlik çağındaki mevcut buluşlarınız hakkında bazı fikirleriniz var mı?

– Evet. Çocukken dedemin 28 yaşında kalp krizinden öldüğünü öğrendim. Kendime, “28 yaşımdan önce kalp hastalığı olan insanlar için bir şeyler yapacağım. Söz veriyorum.” Dedim. Bu nedenle bir cihaz icat ettim. Bir kalbe bağlı ve kalp atışlarıyla şarj edilen bir kalp pili. Bu şekilde, çocukluk hayalim gerçekleşti. Ve düşündüm ki, “Cihazım bir kalp üzerinde çalışabilir. Öyleyse neden vücudumuzun diğer organları olmasın? ” O zamandan beri birçok projede çalıştım.

– Evet. Bunlardan biri, diz kapağına veya dirseğe yerleştirilebilen çok ince bir cilt sensörüdür. Cilt kanserini tespit edebilir.

– Doğru. Sensör bize vücudumuzda bir sorun olup olmadığını söyler.

– Ne kadar ilginç! Çok başarılısınız. Bu nedenle 2015’te Forbes Dergisi’nin “Bilimde 30 Yaş Altı 30” listesinde yer aldınız. Aynı yıl MIT tarafından “35 Yaş Altı En İyi Yenilikçiler” olarak da seçildiniz. Ayrıca, 25’ten fazla ulusal ve uluslararası ödüle sahipsiniz. Harikasın.

– Gerçekten çok teşekkür ederim. Ülkemi dünyada iyi temsil ediyorum. Bu beni çok gururlandırıyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir