10. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 15 Gizem Yayıncılık

10. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 15 Gizem Yayıncılık konusunu kısaca yazdık. 10. sınıf İngilizce ders kitabı Gizem Yayıcılık kitabının İngilizce soru, metin İngilizce cümlelerinin Türkçe çevirilerini sayfa sayfa aşağıdaki bölümden okuyabilirsiniz. 1. Ünite Çevirisi.

10. Sınıf İngilizce Kitabı Sayfa 15 Türkçe Çevirisi Gizem Yayıncılık

SAYFA 15 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

E-PORTFOLIO ENTRY

A. Read the information below.
You should have an individual blog.
You can use your blog as an e-portfolio and keep your project work for each unit in it.
You should keep your e-portfolio under the supervision of your teacher.
You should also submit all the projects to your teacher at the end of his term.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

E-PORTFÖY GİRİŞİ

A. Aşağıdaki bilgileri okuyun.
Bireysel bir blogunuz olmalı.
Blogunuzu bir e-portföy olarak kullanabilir ve projenizin içindeki her birim için çalışmasını sağlayabilirsiniz.
E-portföyünüzü öğretmeninizin gözetiminde tutmalısınız.
Ayrıca dönem sonunda tüm projeleri öğretmeninize sunmalısınız.


B. Read the instructions below and do the project.

Ask your family members questions about their favorite free time activities.
Prepare a poster about their answers. You can make the poster online.
Hand in your project next week.
When your teacher gives it back, don’t forget to take a photo of your project and upload it to your blog.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

B. Aşağıdaki talimatları okuyun ve projeyi yapın.

Aile üyelerinize en sevdikleri boş zaman etkinlikleri hakkında sorular sorun.
Cevapları hakkında bir poster hazırlayın. Posteri çevrimiçi yapabilirsiniz.
Gelecek hafta projenizi teslim edin.
Öğretmeniniz geri verdiğinde, projenizin bir fotoğrafını çekmeyi ve blogunuza yüklemeyi unutmayın.


VIDEO BLOG ENTRY

A. Read the paragraph below and learn what a video blog entry is.
What is a video blog entry?
It is a short video clip. You can prepare a video blog entry (vlog) in the classroom as part of pair work or group work activities. Or you can do it at home as a homework assignment. When you record your vlogs, you can use a digital camcorder, a laptop, a tablet or a smartphone. Your teacher should check your recordings before you share them in class. Your friends can fill in peer evaluation checklists after they watch the vlogs so they can evaluate your fluency and accuracy in English.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

VİDEO BLOG GİRİŞİ

A. Aşağıdaki paragrafı okuyun ve video blog girişinin ne olduğunu öğrenin.
Video blog girişi nedir?
Kısa bir video klip. Eşli çalışma veya grup çalışması etkinliklerinin bir parçası olarak sınıfta video blog girişi (vlog) hazırlayabilirsiniz. Ya da evde bir ödev olarak yapabilirsiniz. Vlog’larınızı kaydederken dijital video kamera, dizüstü bilgisayar, tablet veya akıllı telefon kullanabilirsiniz. Sınıfta paylaşmadan önce öğretmeniniz kayıtlarınızı kontrol etmelidir. Arkadaşlarınız vlog’ları izledikten sonra akran değerlendirme kontrol listelerini doldurabilir, böylece akıcılığınızı ve doğruluğunuzu İngilizce olarak değerlendirebilirler.


B. Work in pairs. Read the instructions below and prepare your video blog entry.

Write ten questions about everyday life and prepare a questionnaire together.
One of you is the interviewer and asks the questions.
Ask and answer with the correct intonation.
Record your conversation.
Upload your video blog entry by the end of this weekend. Share it on your blog.
Your partner and you will fill in the peer evaluation checklists for each other after watching the video.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

B. Çiftler halinde çalışın. Aşağıdaki talimatları okuyun ve video blog girişinizi hazırlayın.

Günlük yaşam hakkında on soru yazın ve birlikte bir anket hazırlayın.
Sizden biri görüşmeci ve soruları soruyor.
Doğru tonlama ile sorun ve cevaplayın.
Konuşmanızı kaydedin.
Video blog girişinizi bu hafta sonu sonuna kadar yükleyin. Blogunuzda paylaşın.
Videonuzu izledikten sonra partneriniz ve siz birbiriniz için akran değerlendirme kontrol listelerini dolduracaksınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir