10. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 16 Gizem Yayıncılık

10. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 16 Gizem Yayıncılık konusunu kısaca yazdık. 10. sınıf İngilizce ders kitabı Gizem Yayıcılık kitabının İngilizce soru, metin İngilizce cümlelerinin Türkçe çevirilerini sayfa sayfa aşağıdaki bölümden okuyabilirsiniz. 1. Ünite Çevirisi.

10. Sınıf İngilizce Kitabı Sayfa 16 Türkçe Çevirisi Gizem Yayıncılık

SAYFA 16 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Before You Read
Do you go to a high school?
What school subjects are compulsory for you this year?
What school subjects are optional?
Do pupils have to wear uniforms at your school?
A. Read the questions below. Check the words in bold. Use a dictionary if you need to.

B. Read the words in bold again and complete the table with them.

C. Read the questions in activity A again and answer them.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Sen okumadan önce
Bir liseye gidiyor musun?
Bu yıl sizin için hangi okul dersleri zorunludur?
Hangi okul dersleri isteğe bağlıdır?
Öğrenciler okulunuzda üniforma giymek zorunda mı?
A. Aşağıdaki soruları okuyun. Kelimeleri kalın harflerle kontrol edin. Gerekirse bir sözlük kullanın.

B. Kelimeleri kalın harflerle tekrar okuyun ve tabloyu onlarla tamamlayın.

C. A aktivitesindeki soruları tekrar okuyun ve cevaplayın.


While You Read
A. Read the paragraph and choose the correct answer.

The paragraph is about ………………………………………………………. .

a. compulsory school subjects b. optional school subjects c. both

When English pupils are in Grade 10, they have to take some school subjects. They are the compulsory subjects. They cover essential knowledge and skills so all the pupils need them for the future. For example, pupils have to study maths, English, science, careers education, citizenship, ICT (information and communication technology) and PE (physical education). There are also optional school subjects. They are art, music, drama, design and technology, history, geography, modern foreign languages and so on. High schools may offer different optional subjects. Pupils choose them according to their interests.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Sen okurken
A. Paragrafı okuyun ve doğru cevabı seçin.

Paragraf yaklaşık… ……………………………………… ……………..

a. zorunlu okul dersleri b. isteğe bağlı okul dersleri c. her ikisi de

İngiliz öğrenciler 10. sınıftayken, bazı okul derslerini almak zorundadırlar. Bunlar zorunlu konulardır. Gerekli bilgi ve becerileri kapsarlar, böylece tüm öğrenciler gelecek için onlara ihtiyaç duyarlar. Örneğin, öğrencilerin matematik, İngilizce, fen, kariyer eğitimi, vatandaşlık, BİT (bilgi ve iletişim teknolojisi) ve beden eğitimi (beden eğitimi) eğitimi alması gerekir. Ayrıca isteğe bağlı okul dersleri de vardır. Sanat, müzik, drama, tasarım ve teknoloji, tarih, coğrafya, modern yabancı diller vb. Liseler farklı seçmeli dersler sunabilir. Öğrenciler onları ilgi alanlarına göre seçerler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir