10. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 21 Gizem Yayıncılık

10. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 21 Gizem Yayıncılık konusunu kısaca yazdık. 10. sınıf İngilizce ders kitabı Gizem Yayıcılık kitabının İngilizce soru, metin İngilizce cümlelerinin Türkçe çevirilerini sayfa sayfa aşağıdaki bölümden okuyabilirsiniz. 1. Ünite Çevirisi.

10. Sınıf İngilizce Kitabı Sayfa 21 Türkçe Çevirisi Gizem Yayıncılık

SAYFA 21 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

A. Look at the picture. What do you think the teacher and his students are talking about?

B. Read the conversation and check your answer. Then read again and fil in the gaps with the correct proverbs.
Mr. Stone : OK, class. Today we’re talking about proverbs. Do you know any proverbs, Brian?
Brian : Yes, Mr. Stone. Knowledge is power. I like this proverb.
Mr. Stone : That’s a perfect example, Brian. Here’s the meaning: People should learn a lot. When they know more, they’re more powerful. Nancy, can you give another example?
Nancy : Yes, Mr. Stone. Every cloud has a silver lining. I often say this proverb.
Mr. Stone : It’s a common proverb. The meaning is nice. Every difficult or unpleasant situation has some advantages. You should never feel hopeless because hard times always lead to better days. You should be patient.

1. I lost my last job, but soon afterwards I found a new one and I like this one more. ………..

2. It is easier to be successful if you know a lot of information. When you know more, you can control events more easily. …………………..

C. Are there any proverbs with similar meanings in your language?

 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

A. Resme bakın. Sizce öğretmen ve öğrencileri nelerden bahsediyor?

B. Konuşmayı okuyun ve cevabınızı kontrol edin. Sonra tekrar okuyun ve doğru atasözleri ile boşlukları doldurun.
Bay Stone: Tamam, sınıf. Bugün atasözleri hakkında konuşuyoruz. Atasözleri biliyor musun, Brian?
Brian: Evet, Bay Stone. Bilgi Güçtür. Bu atasözünü seviyorum.
Bay Stone: Bu mükemmel bir örnek, Brian. Anlamı şu: İnsanlar çok şey öğrenmeli. Daha fazlasını öğrendiklerinde daha güçlü olurlar. Nancy, başka bir örnek verebilir misin?
Nancy: Evet Bay Stone. Her bulutun gümüş bir çeperi vardır. Bu atasözünü sık sık söylüyorum.
Bay Stone: Bu yaygın bir atasözü. Anlamı güzel. Her zor veya hoş olmayan durumun bazı avantajları vardır. Asla umutsuz hissetmemelisiniz çünkü zor zamanlar her zaman daha iyi günlere yol açar. Sabırlı olmalısın.

1. Son işimi kaybettim, ama kısa süre sonra yeni bir iş buldum ve bundan daha çok hoşlanıyorum. ………..

2. Çok fazla bilgi biliyorsanız başarılı olmak daha kolaydır. Daha fazlasını bildiğinizde, olayları daha kolay kontrol edebilirsiniz. …………………..

C. Dilinizde benzer anlamlara sahip atasözleri var mı?

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir