10. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 27 Count Me In

10. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 27  MEB Count Me In konusunu kısaca yazdık. 10. sınıf İngilizce ders kitabı MEB Count Me In kitabının İngilizce soru, metin İngilizce cümlelerinin Türkçe çevirilerini sayfa sayfa aşağıdaki bölümden okuyabilirsiniz.

10. Sınıf İngilizce Kitabı Sayfa 27 Türkçe Çevirisi MEB Count Me In

SAYFA 27 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Which one do you think is a better skill? Discuss with your friends.

a. To think carefully over a period of time and reach a decision
b. The ability to take a quick decision

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Sizce hangisi daha iyi bir yetenek? Arkadaşlarınızla tartışın.

a. Bir süre boyunca dikkatlice düşünmek ve bir karara varmak
B. Hızlı karar verme yeteneği


4B
Read the text below and find out what makes the difference in decision making.

A Decision May Mean a Life
From the early years of school, teachers, parents and the elderly advise us to be well-organized and to plan our future, and they claim that it is an important life skill. Some of us try to pick this as a habit while some let the river flow. However, you cannot follow your plans all the time as future holds other things for you. You may make a perfect plan for a vacation and think that you are going to have a nice time with a group of close friends, but you may have to make a new decision and change your plans when a careless driver crashes into your parked car and damages it seriously. Experts see it as a great skill if you can take good decisions in unplanned situations. “Most may take time to think carefully and reach a decision or make a plan but this does not make the difference. You have the power when you can take quick decisions that are good in unplanned situations or moments. This does not happen spontaneously. One needs to be coolheaded and to have strategic, analytical thinking skills as well as a good background to be able to take sensible decisions in unexpected, unplanned situations and at the moment of crisis.” says Mary Amber of the PO Psychological Clinic, New Jersey. And she adds “We cannot know what the future holds for us and we may love to make tens of decisions in unplanned situations in everyday life. Sensible decisions are for your good. It may be a life-saving decision if you can say ‘I will pull over on the right.’ when you have a sudden headache and ask your wife, who is sitting next, to drive as far as home or hospital. People will certainly have their own plans for the future but life has its own plans as well. We should all make effort to improve our decision making skills.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

4B
Aşağıdaki metni okuyun ve karar vermede neyin fark yarattığını öğrenin.

Bir Karar Bir Hayat Anlamına Gelebilir
Okulun ilk yıllarından itibaren öğretmenler, ebeveynler ve yaşlılar iyi organize olmamızı ve geleceğimizi planlamamızı tavsiye etmekte ve bunun önemli bir yaşam becerisi olduğunu iddia etmektedirler. Kimimiz bunu alışkanlık haline getirmeye çalışır, kimimiz de nehrin akışına bırakırız. Ancak gelecek sizin için başka şeyler içerdiğinden planlarınızı her zaman takip edemezsiniz. Bir tatil için mükemmel bir plan yapabilir ve bir grup yakın arkadaşınızla güzel vakit geçireceğinizi düşünebilirsiniz, ancak dikkatsiz bir sürücü park ettiğiniz arabanıza çarptığında yeni bir karar vermek ve planlarınızı değiştirmek zorunda kalabilirsiniz. ciddi şekilde zarar verir. Uzmanlar, planlanmamış durumlarda iyi kararlar verebilmeyi büyük bir beceri olarak görüyorlar. “Çoğunun dikkatlice düşünmesi ve bir karara varması veya bir plan yapması zaman alabilir, ancak bu fark yaratmaz. Planlanmamış durumlarda veya anlarda iyi olan hızlı kararlar alabilecek güce sahipsiniz. Bu kendiliğinden olmaz. Beklenmedik, planlanmamış durumlarda ve kriz anında mantıklı kararlar alabilmek için soğukkanlı olmak, stratejik, analitik düşünme becerilerine ve iyi bir geçmişe sahip olmak gerekir.” New Jersey’deki PO Psikoloji Kliniği’nden Mary Amber diyor. Ve ekliyor: “Geleceğin bizim için ne getireceğini bilemeyiz ve günlük hayatta planlanmamış durumlarda onlarca karar vermeyi sevebiliriz. Mantıklı kararlar senin iyiliğin içindir. Aniden başınız ağrıdığında ‘Sağa çekerim’ diyebilir ve yanında oturan eşinizden eve ya da hastaneye kadar arabayla gitmesini istemeniz hayat kurtarıcı bir karar olabilir. İnsanların gelecek için kesinlikle kendi planları olacak ama hayatın da kendi planları var. Hepimiz karar verme becerilerimizi geliştirmek için çaba göstermeliyiz.


4C
Read the text again and circle the correct choice.

1. The text gives examples of …
a. a well planned future.
b. some unexpected situations. (DOĞRU CEVAP)
2. We can understand from the text that …
a. decision making skills in unplanned situations are important. (DOĞRU CEVAP)
b. we can always put our plans into practice.

Let’s Explore

The statement ‘I will pull over on the right’ is
a. a decision or an opinion in an unplanned situation. (DOĞRU CEVAP)
b. a decision or an opinion in a planned situation.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

4C
Metni tekrar okuyun ve doğru seçeneği daire içine alın.

1. Metin örnekler verir …
a. iyi planlanmış bir gelecek.
B. bazı beklenmedik durumlar. (DOĞRU CEVAP)
2. Metinden anlıyoruz ki …
a. Planlanmamış durumlarda karar verme becerileri önemlidir. (DOĞRU CEVAP)
B. planlarımızı her zaman uygulamaya koyabiliriz.

Hadi keşfedelim

‘Sağdan çekerim’ ifadesi
a. planlanmamış bir durumda bir karar veya görüş. (DOĞRU CEVAP)
B. planlanmış bir durumda bir karar veya görüş.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir