10. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 34 Gizem Yayıncılık

10. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 34 Gizem Yayıncılık konusunu kısaca yazdık. 10. sınıf İngilizce ders kitabı Gizem Yayıcılık kitabının İngilizce soru, metin İngilizce cümlelerinin Türkçe çevirilerini sayfa sayfa aşağıdaki bölümden okuyabilirsiniz. 1. Ünite Çevirisi.

10. Sınıf İngilizce Kitabı Sayfa 34 Türkçe Çevirisi Gizem Yayıncılık

SAYFA 34 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

D. Read the following text. Does it include Aldin’s plans about education?

Hi! I’m Aldin from Bosnia and Herzegovina. I’mfifteen, and I’m crazy about running. I run for the athletics team of my school. I train really hard, and I win all my races. My trainer says I have lots of natural talent as a runner.

What about my future plans? I’m going to become a professional athlete. I’m sure I’ll be a national champion in five years. Then I want to represent my country on the international platform so I’m going to join the European Championships. I hope I’ll be very successful. After that, I’m going to take part in the Olympic Games. That’s my dream. I believe I’lI get an Olympic medal one day, and my country will be proud of me.

 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

. Aşağıdaki metni okuyun. Aldin’in eğitim planlarını içeriyor mu? Selam! Ben Bosna Hersekli Aldin’im. Onbeş yaşındayım ve koşmaya deli oluyorum. Okulumun atletizm takımı için koşuyorum. Gerçekten çok antrenman yapıyorum ve tüm yarışlarımı kazanıyorum. Eğitmenim, bir koşucu olarak pek çok doğal yeteneğim olduğunu söylüyor. Gelecek planlarım ne olacak? Profesyonel bir sporcu olacağım. Eminim beş yıl sonra ulusal şampiyon olacağım. Daha sonra ülkemi uluslararası platformda temsil etmek istiyorum, böylece Avrupa Şampiyonalarına katılacağım. Umarım çok başarılı olurum. Ondan sonra Olimpiyat Oyunlarına katılacağım. Bu benim hayalim. Sanırım bir gün Olimpiyat madalyası alacağım ve ülkem benimle gurur duyacak.


E. Work with your partner. Read the text again. Take turns to talk about Aldin’s plans.

a. Aldin is good at all kinds of team sports.
b. He is a very hardworking student.
c. He has an Olympic medal.
d. He likes his country a lot.

 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

E. Partnerinizle birlikte çalışın. Metni tekrar okuyun. Sırayla Aldin’in planları hakkında konuşmak için.

a. Aldin her türlü takım sporunda iyidir.
b. Çok çalışkan bir öğrencidir.
c. Olimpiyat madalyası var.
d. Ülkesini çok seviyor.


G. Read the text again and pay attention to the words in bold. Match them with their meanings (a-c).

1. trainer (noun)
2. national (adjective)
3. represent (verb)

a. to take part in a competition for a country
b. someone that prepares people for a particular sport
c. about a whole country

 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

G. Metni tekrar okuyun ve kalın yazılmış kelimelere dikkat edin. Bunları anlamları ile eşleştirin (a-c).
1. eğitmen (isim)
2. ulusal (sıfat)
3. temsil (fiil)

a. bir ülke için yarışmaya katılmak
b. insanları belirli bir spora hazırlayan biri
c. bütün bir ülke hakkında


After You Read

A. Discuss the following question with your partner.
B. Imagine you have the chance to represent your country on the international platform.
Would you like to choose any of the following areas? If yes, which one(s)? Why?

sporting events
talent contests
science competitions
chess competitions
music competitions
beauty contests

 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Okuduktan sonra
A. Aşağıdaki soruyu partnerinizle tartışın.
B. Ülkenizi uluslararası platformda temsil etme şansınız olduğunu hayal edin. Aşağıdaki alanlardan herhangi birini seçmek ister misiniz? Varsa, hangileri? Neden?

Spor etkinlikleri
yetenek yarışmaları
bilim yarışmaları
satranç yarışmaları

müzik yarışmaları
güzellik yarışmaları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir