10. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 76, 77 Gizem Yayıncılık

10. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 76, 77 Gizem Yayıncılık konusunu kısaca yazdık. 10. sınıf İngilizce ders kitabı Gizem Yayıcılık kitabının İngilizce soru, metin İngilizce cümlelerinin Türkçe çevirilerini sayfa sayfa aşağıdaki bölümden okuyabilirsiniz.

10. Sınıf İngilizce Kitabı Sayfa 76, 77 Türkçe Çevirisi Gizem Yayıncılık

SAYFA 76 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

A. Label the pictures with the phrases below.
have a job interview
graduate from
university search for jobs

B. Read the following phrases and put them in the correct order.

(………….) get the job and start working
(…..1…..) start university
(………….) search for jobs
(………….) get a degree
(………….) graduate from university
(………….) send your CV to companies
(………….) pass all your exams
(………….) have a job interview

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

A. Resimleri aşağıdaki ifadelerle etiketleyin.
İş görüşmesi yapmak
den mezun
üniversite iş arama

Aşağıdaki cümleleri okuyun ve doğru sıraya koyun.

(………….) işi al ve çalışmaya başla
(….. 1 …..) üniversiteye başla
(………….) İş aramak
(………….) derece al
(………….) üniversiteden mezun
(………….) özgeçmişinizi şirketlere gönderin
(………….) tüm sınavlarınızı geçin
(………….) İş görüşmesi yapmak


While You Listen

A. The following pieces of advice are about a successful job interview. Listen to the conversation and tick the ones you hear. (Audio 6.1)
(………..) You should prepare well before the job interview.
(………..) It’s a good idea to be positive.
(………..) You should visit the company website and learn more about the company.
(………..) It’s a good idea to think about the answers to some possible questions.
(………..) You should prepare some questions to ask about the company.
(………..) You had better bring a pen and a notebook.
(………..) You should wear properly.
(………..) You must go there on time.
(………..) You’d better speak politely during the interview.
(………..) Body language is very important.
(………..) You should smile.
(………..) You’d better bring an extra copy of your CV.
(………..) It’s right to make eye contact.
(………..) Be confident.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

Dinlerken

C. Aşağıdaki öneriler başarılı bir iş görüşmesi ile ilgilidir. Konuşmayı dinleyin ve duyduklarınızı işaretleyin. (Ses 6.1)
(………..) İş görüşmesinden önce çok iyi hazırlanmalısınız.
(………..) Olumlu olmak iyi bir fikir.
(………..) Şirketin web sitesini ziyaret etmeli ve şirket hakkında daha fazla bilgi edinmelisiniz.
(………..) Bazı olası soruların cevaplarını düşünmek iyi bir fikirdir.
(………..) Şirket hakkında soru sormak için bazı sorular hazırlamalısınız.
(………..) Bir kalem ve defter getirsen iyi olur.
(………..) Doğru giymelisin.
(………..) Oraya zamanında gitmelisin.
(………..) Röportaj sırasında kibarca konuşsan iyi olur.
(………..) Beden dili çok önemlidir.
(………..) Gülümsemelisin.
(………..) CV’nizin fazladan bir kopyasını getirmeniz daha iyi olur.
(………..) Göz teması kurmak doğru.
(………..) Kendine güvenmek.


SAYFA 77 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

B. The following pieces of advice are about choosing the right job. Listen to the conversation and number them. (Audio 6.2)
1. What are your strengths?
2. What are your weaknesses?
(………..) You can make a good decision.
(………..) You should discover yourself.
(………..) You should know your skills and interests.
(………..) You should write down your weaknesses.
(………..) It’s a good idea to decide what makes you happy.
(………..) You’d better make a list of your strengths.
(………..) You should research possible jobs for you.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

B. Aşağıdaki öneriler doğru işi seçmekle ilgilidir. Konuşmayı dinleyin ve numaralandırın. (Ses 6.2)
1. Güçlü yönleriniz nelerdir?
2. Zayıf yönleriniz nelerdir?
(………..) İyi bir karar verebilirsiniz.
(………..) Kendinizi keşfetmelisiniz.
(………..) Becerilerinizi ve ilgi alanlarınızı bilmelisiniz.
(………..) Zayıflıklarınızı yazmalısınız.
(………..) Sizi neyin mutlu ettiğine karar vermek iyi bir fikir.
(………..) Güçlü yönlerinizin bir listesini yapsanız iyi olur.
(………..) Sizin için olası işleri araştırmalısınız.


After You Listen
A. Work in pairs. Look at activity A in While You Listen. Take turns to give advice. Start as follows.
If you want to be successful at a job interview, you should ………. .

B. Work with a different partner. Look at activity B in While You Listen. Take turns to give advice. Start as follows.
If you want to choose the right job, you should ………………..

C. Work in groups of 4. Take turns to answer the following questions.

1. What are your strengths?
2. What are your weaknesses?

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

Dinledikten Sonra
A. Çiftler halinde çalışın. Dinlerken A etkinliğine bakın. Tavsiye vermek için sırayla. Aşağıdaki gibi başlayın.
Bir iş görüşmesinde başarılı olmak istiyorsanız, ………..

B. Farklı bir ortakla çalışın. Dinlerken B etkinliğine bakın. Tavsiye vermek için sırayla. Aşağıdaki gibi başlayın.
Doğru işi seçmek istiyorsanız, ………………..

C. 4’lü gruplar halinde çalışın. Sıradaki soruları cevaplamak için sırayla.

1. Güçlü yönleriniz nelerdir?
2. Zayıf yönleriniz nelerdir?


PRONUNCIATION

A. The following pieces of advice are from the audios. Listen to them and pay attention to the intonation. Do they have a falling intonation or a rising intonation? (Audio 6.3)

You should wear properly.
You should also smile.
You should know your skills and interests.

B. Listen again and repeat with the correct intonation.
C. Listen to the following pieces of advice. Practise saying them with the correct intonation.(Audio 6.4

You should see a doctor.
You should visit your relatives.
You should be punctual.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

TELAFFUZ

C. Aşağıdaki öneriler müzik parçalarından alınmıştır. Onları dinleyin ve tonlamaya dikkat edin. Düşen bir tonlama veya yükselen bir tonlama var mı? (Ses 6.3)

Doğru giymelisin.
Ayrıca gülümsemelisin.
Becerilerinizi ve ilgi alanlarınızı bilmelisiniz.

B. Tekrar dinleyin ve doğru tonlama ile tekrarlayın.
C. Aşağıdaki tavsiyeleri dinleyin. Onlara doğru tonlama söyleyerek alıştırma yapın. (Ses 6.4

Bir doktora görünmelisin.
Akrabalarını ziyaret etmelisin.
Dakik olmalısın.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir