10. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 78, 79 Gizem Yayıncılık

10. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 78, 79 Gizem Yayıncılık konusunu kısaca yazdık. 10. sınıf İngilizce ders kitabı Gizem Yayıcılık kitabının İngilizce soru, metin İngilizce cümlelerinin Türkçe çevirilerini sayfa sayfa aşağıdaki bölümden okuyabilirsiniz.

10. Sınıf İngilizce Kitabı Sayfa 78, 79 Türkçe Çevirisi Gizem Yayıncılık

SAYFA 78 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

SPEAKING – 1
A. Work in groups of 4 and play the game.
A member leaves the group for a few minutes and waits near the board.
All the others have to think of an imaginary problem.
They tell each other about their problems as all need to have different problems.
When they are ready, they ask their friend to join the group again. He/She has to listen to each group member’s problem and give advice as in the example below.
Go on playing the game until each member gives advice.

Example dialogue:
A: I feel really tired these days.
B: You should go to bed earlier./ You ought to sleep well.
A: You’re right./ I agree with you. Thank you.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

KONUŞMA – 1
A. 4 kişilik gruplar halinde çalışın ve oyunu oynayın.
 Bir üye gruptan birkaç dakika ayrılır ve kurulun yakınında bekler.
Diğerleri hayali bir problem düşünmek zorundadır.
Her biri farklı problemlere ihtiyaç duyduklarından birbirlerine problemlerini anlatıyorlar.
Hazır olduklarında arkadaşlarından gruba tekrar katılmalarını isterler. Her grup üyesinin sorununu dinlemek ve aşağıdaki örnekte olduğu gibi tavsiyelerde bulunmak zorundadır.
Her üye tavsiye edene kadar oyunu oynamaya devam edin.

Örnek diyalog:
C: Bugünlerde kendimi çok yorgun hissediyorum.
B: Daha önce yatmalısın. / İyi uyumalısın.
C: Haklısın. / Sana katılıyorum. Teşekkür ederim.


B. Work in pairs. Take turns to ask and answer as in the example. Use the phrases in the list.

Example dialogue:
A: What are you good at?
B: I’m good at solving problems.
A: If you’re good at solving problems, you may / could be an executive.

solving problems (executive)
writing creatively (novelist)
working with numbers (accountant)
working with children (teacher)
playing musical instruments (musician)
working with animals (vet)
communicating with people (journalist)
helping people (doctor)
working with computers (computer engineer)
inventing something (engineer)
designing buildings (architect)

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

B. Çiftler halinde çalışın. Örnekte olduğu gibi sormak ve cevaplamak için sırayla. Listedeki ifadeleri kullanın.

Örnek diyalog:
C: Neyin iyisin?
B: Sorunları çözmede iyiyim.
C: Sorunları çözmede iyiyseniz, yönetici olabilirsiniz / olabilirsiniz.

problem çözme (yönetici)
yaratıcı yazma (romancı)
sayılarla çalışma (muhasebeci)
çocuklarla çalışmak (öğretmen)
müzik aletleri çalmak (müzisyen)
hayvanlarla çalışma (veteriner)
insanlarla iletişim kurmak (gazeteci)
insanlara yardım (doktor)
bilgisayarlarla çalışma (bilgisayar mühendisi)
bir şey icat etmek (mühendis)
bina tasarımı (mimar)


LISTENING – 2
Before You Listen
Read the following text and circle the correct alternative.
The text is about some helpful tips for good health/ good food.

You can do many things to be healthier. Here are some tips for you.
If you want to have strong bones, you should drink a glass of milk every day.
If you have high blood pressure, you should eat a banana every day.
If you often catch a cold, you ought to eat garlic with your meals.
If you have a bad cough, you should eat some honey before bedtime.
If you have a stomachache, you should drink a cup of peppermint tea.
If you want to lose weight, you ought to drink green tea twice a day.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

DİNLEME – 2
Dinlemeden önce
Aşağıdaki metni okuyun ve doğru alternatifi daire içine alın.
Metin sağlık / iyi yemek için bazı yararlı ipuçları hakkında.

Daha sağlıklı olmak için birçok şey yapabilirsiniz. İşte size bazı ipuçları.
Güçlü kemiklere sahip olmak istiyorsanız, her gün bir bardak süt içmelisiniz.
Yüksek tansiyonunuz varsa, her gün bir muz yemelisiniz.
Sık sık soğuk algınlığı yaparsanız, yemeklerinizle sarımsak yemelisiniz.
Kötü bir öksürüğünüz varsa, yatmadan önce biraz bal yemelisiniz.
Karın ağrınız varsa, bir bardak nane çayı içmelisiniz.
Kilo vermek istiyorsanız, günde iki kez yeşil çay içmelisiniz.


SAYFA 79 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

While You Listen
A. Listen to the radio program. Choose the correct answer. (Audio 6.5)

Today, the radio program is about ………………………………………………… .
a. useful health tips
b. helpful tips for success
c. helpful tips to make our lives easy

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

Dinlerken
A. Radyo programını dinleyin. Doğru cevabı seç. (Ses 6.5)

Bugün, radyo programı yaklaşık ……………………………………. ……………
a. yararlı sağlık ipuçları
b. başarı için faydalı ipuçları
c. hayatımızı kolaylaştırmak için faydalı ipuçları


B. Listen to the radio program again and use the following words to fill in the gaps.

1. You can remove a stain from your clothes with …………………………………………………. .
2. You can clean the inside of your microwave with ……………………………………………… .
3. You can clean your shower head with …………………………………………………………………. .
4. You can clean the headlights of your car with ……………………………………………………. .

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

B. Radyo programını tekrar dinleyin ve boşlukları doldurmak için aşağıdaki kelimeleri kullanın.

1. ………………………………… ile çamaşırlarınızdan lekeleri çıkarabilirsiniz. ………………..
2. Mikrodalganızın içini ………………………………… ile temizleyebilirsiniz. …………….
3. Duş başlığınızı ………………………………….. ………………………………
4. Aracınızın farlarını ………………………………… ile temizleyebilirsiniz. …………………..


C. Listen to the second part of the radio program and correct the mistakes in these sentences.
(Audio 6.6)
1. The caller’s name is Shirley.
2. The caller advises the listeners to use the peel of an apple to whiten their teeth.
3. If you want to whiten your teeth, you should rub the inside of the peel on your teeth for about three minutes

After You Listen
If you know a helpful tip, share it with your classmates.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

C. Radyo programının ikinci bölümünü dinleyin ve bu cümlelerdeki hataları düzeltin.
(Ses 6.6)
1. Arayanın adı Shirley.
2. Arayan kişi dinleyicilere dişlerini beyazlatmak için bir elma kabuğunu kullanmasını tavsiye eder.
3. Dişlerinizi beyazlatmak istiyorsanız, kabuğunun içini dişlerinize yaklaşık üç dakika sürmelisiniz.

Dinledikten Sonra
Yararlı bir ipucu biliyorsanız, bunu sınıf arkadaşlarınızla paylaşın.


IDIOMS/ PROVERBS CORNER
Read the following extracts from the radio program and answer the questions.
… OK. I’m reading some of the helpful tips. Are you ready? I’m sure you are all ears. Yes. Listen carefully.
… Well, I’ve heard that. What’s that fruit? It’s on the tip of my tongue. Errr… No, I can’t remember,
Maggie. What’s the answer?
1. How are you listening if you say that you are all ears?
2. What are you trying to do if you say that something is on the tip of your tongue?

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

İDEALLER / Atasözleri KÖŞESİ
Radyo programından aşağıdaki alıntıları okuyun ve soruları cevaplayın.
… TAMAM. Yararlı ipuçlarından bazılarını okuyorum. Hazır mısın? Eminim hepiniz kulaksınız. Evet. Dikkatli dinle.
… Eh, duydum. O meyve nedir? Dilimin ucunda. Errr… Hayır, hatırlayamıyorum,
Maggie. Cevap nedir?
1. Hepinizin kulak olduğunuzu söylerseniz nasıl dinliyorsunuz?
2. Dilinizin ucunda bir şey olduğunu söylerseniz ne yapmaya çalışıyorsunuz?

One Comment on “10. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 78, 79 Gizem Yayıncılık”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir